Nowy wydział Politechniki Gdańskiej powstał z połączenia cenionych wydziałów: Wydziału Mechanicznego i Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa. Nowy wydział rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 2021 roku. 

Połączenie obu wydziałów wpływa na podniesienie kompetencji i możliwości badawczych naukowców, podwyższenie poziomu kształcenia, a także chęć wyjścia naprzeciw trendom w branży morskiej. Integracja pozwala też na wymianę kompetencji, doświadczeń i możliwości poszczególnych zespołów naukowych, a także korzystanie ze wspólnej aparatury.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa ma na celu stać się jednym z filarów naukowo-badawczych Politechniki Gdańskiej, łącząc kompetencje i możliwości swoich naukowców z dwóch wydziałów z aparaturą badawczą i nowymi możliwościami rozwoju. Co więcej, dzięki usytuowaniu uczelni w bezpośrednim sąsiedztwie morza i dużych, znaczących portów morskich w Gdańsku i Gdyni, stabilnie zarządzany wydział IMiO może też być ważnym graczem na mapie europejskich wydziałów mechaniczno-okrętowych, przygotowujących wieloaspektowo wykształcone i wykwalifikowane kadry dla dynamicznie rozwijającej się branży morskiej.