Dlaczego MY? | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dlaczego MY?

1. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska jest jednym z największych wydziałów na Politechnice Gdańskiej – najlepszej technicznej uczelni badawczej w Polsce. Wydział kształci na pięciu kierunkach: budownictwo, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska transport oraz inżynieria morska i brzegowa.

2. W tegorocznej edycji Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects dyscyplina inżynieria lądowa (civil engineering) została oceniona jako najlepsza w Polsce. Nasze pozostałe kierunki  znalazły się w pierwszej dziesięciu w rankingu Perspektyw.

3. Obecnie Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska kształci około 3 000 studentów. W realizacji procesu dydaktycznego wydział wykorzystuje nowoczesne metody nauczania i bogatą bazę laboratoryjną, ale największą jego wartością jest wiedza i zaangażowanie pracowników naukowych i dydaktycznych.

4. Pracownicy i absolwenci naszego wydziału mogą pochwalić się imponującymi sukcesami: uczestniczyli przy projektowaniu i budowie wszystkich stadionów na Euro 2012, współprojektowali i konsultowali budowę tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku.

5. Na WILiŚ działa 11 kół naukowych, dzięki którym studenci mogą aktywnie pogłębiać i poszerzać wiedzę oraz umiejętności zdobyte podczas "regularnych" zajęć, a także być organizatorami naukowych wydarzeń na wydziale.

6. Wydziałowa Rada Studentów WILiŚ to reprezentacja studenckiej społeczności, która staje w jej interesie u Władz Wydziału. Jako inicjatorzy urozmaicają życie studenckie poprzez takie wydarzenia jak: Rejs Budowlańca, Otrzęsiny WILiŚ, Pub Quizy,  Świąteczne Losowanie Charytatywne i wiele innych.