Zagospodarowanie majątku Uczelni | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zagospodarowanie majątku Uczelni

Niniejsza strona internetowa udostępnia wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego (BIP), a także listę ofert środków trwałych, które mogą zostać przekazane (zagospodarowane) pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Politechniki Gdańskiej. Ponadto publikowane są oferty sprzedaży wybranych składników majątku dla  pracowników uczelni oraz podmiotów zewnętrznych.

Oferty przekazania majątku pomiędzy jednostkami PG

Oferty sprzedaży majątku

Zbędne i zużyte składniki majątku – BIP