Dnia 10 stycznia 2017 r. ogłoszona została ostateczna lista projektów zatwierdzonych do realizacji.

Dnia 19 grudnia 2016 r. ogłoszona została lista rankingowa projektów (tj. wyniki głosowania) oraz lista projektów przeznaczonych do realizacji.

 

Zatwierdzony wynik konkursu

przeprowadzonego w ramach Budżetu obywatelskiego PG na rok 2017

 

W wyniku dokonanego głosowania, Komisja ds. budżetu obywatelskiego stwierdza, że wstępne wyniki konkursu ogłoszone na niniejszej witrynie BO dnia 19 grudnia 2016 r. zostały formalnie zatwierdzone.

W związku z tym, wskazane w wyniku konkursu projekty zostaną przekazane do realizacji w roku 2017.

Projekty przeznaczone do realizacji w roku 2017

 


Idea budżetu obywatelskiego

Decyzją JM Rektora PG część funduszy Politechniki Gdańskiej zostaje oddana społeczności w ramach Budżetu obywatelskiego (BO). Budżet obywatelski stanowi wydzieloną w danym roku kalendarzowym część budżetu PG, o której przeznaczeniu mogą decydować pracownicy i studenci Politechniki Gdańskiej. Głos społeczności PG wyraża się poprzez składanie propozycji projektów oraz współdecydowanie o ich wyborze do realizacji. Zasady dotyczące Budżetu obywatelskiego zostały określone w jego Regulaminie.

Kto może składać propozycje projektów?

Każdy pracownik i student Politechniki Gdańskiej może złożyć propozycję projektu, na który będą mogli głosować odpowiednio wszyscy pracownicy i wszyscy studenci PG. Doktoranci mający umowę o pracę z PG (etat lub część etatu) należą do grupy pracowników, natomiast doktoranci bez umowy o pracę z PG należą do grupy studentów. Konkurs jest ogłaszany przy końcu danego roku kalendarzowego. Projekty, które zyskają największe poparcie zostaną wpisane do budżetu PG i będą zrealizowane w kolejnym roku kalendarzowym. Pracownicy i studenci PG zgłaszają swoje projekty niezależnie.

Jakiego rodzaju zadań mogą dotyczyć składane propozycje projektów?

Środki z budżetu obywatelskiego można przeznaczyć na projekty, które należą do kompetencji władz uczelni. Do realizacji z budżetu obywatelskiego można zgłaszać projekty inwestycyjne lub remontowe. 

Jaka jest wielkość środków w ramach budżetu obywatelskiego?

Kwoty budżetu obywatelskiego w kategorii projektów pracowniczych i studenckich przyznawane są decyzją władz Uczelni na dany rok kalendarzowy. Zgodnie z Pismem okólnym Rektora PG nr 31/2016 z 16 listopada 2016 r., w roku 2017 kwota budżetu wynosi 500 000 PLN, z czego 350 000 PLN stanowi budżet na realizację projektów pracowniczych, a 150 000 PLN stanowi budżet na realizację projektów studenckich.

W jaki sposób można zgłaszać propozycje projektów?

Wszystkie projekty do budżetu obywatelskiego muszą być zgłaszane na formularzu dostępnym w niniejszej witrynie. Należy ponadto spełnić dodatkowe warunki, o których mowa w Regulaminie.