Sukces naszej Doktorantki podczas HPLC 2019 w Kioto | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2019-12-19

Sukces naszej Doktorantki podczas HPLC 2019 w Kioto

Na zdjęciu znajduje się mgr inż. Dorota Garwolińska trzymająca w rękach zdobytą nagrodę statuetkę. Kobieta o brązowych długich włosach ubrana jest w czarną zwiewną sukienkę, pięknie się uśmiecha.

Doktorantka z Politechniki Gdańskiej zajęła drugie miejsce w konkursie, organizowanym na konferencji HPLC2019 Kyoto (49th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques) w Japonii. Konferencja HPLC2019 Kyoto była kolejnym wydarzeniem z serii najważniejszych spotkań poświęconych wysokosprawnej chromatografii cieczowej i powiązanych technik. W tym roku po raz pierwszy został ogłoszony konkurs dla młodych naukowców uczestniczących w tym niezwykle ważnym wydarzeniu. Nagrodę we wspomnianym konkursie mogli otrzymać młodzi naukowcy wybrani spośród autorów plakatów, zgłoszonych na konferencję. Komisja konkursowa wytypowała 10 młodych naukowców, którzy w kolejnym etapie konkursu mieli za zadanie przedstawić swoje prace w postaci ustnej na specjalnej sesji organizowanej przez jednego ze sponsorów konferencji (Thermo Scientific Café). Czas każdej prezentacji wynosił 10 minut (7 minut prezentacji i 3 minuty dyskusji). Na koniec sesji odbyła się specjalna ceremonia wręczenia nagród dla 3 najlepszych prezenterów:

  1. Mr. Guillem Campmajo (University of Barcelona, Spain)
  2. Ms. Dorota Iza Garwolinska (Gdansk University of Technology, Poland)
  3. Ms. Chenchen Liu (Kyoto University, Japan).

Nagroda obejmowała statuetkę oraz nagrodę pieniężną.

Mgr inż. Dorota Garwolińska z Wydziału Chemicznego, realizuje swój doktorat pod opieką prof. dr hab. inż. Agaty Kot-Wasik i dr inż. Weroniki Hewelt-Belki. Prezentowana przez nią praca zatytułowana „Impact of storage condition on human breast milk stability in LC-MS based metabolomic studies” stanowi efekt badań prowadzonych w ramach grantu finansowanego ze środków NCN w ramach projektu OPUS nr (2018/29/B/NZ7/02865) „Dynamika składu mleka kobiecego. Długofalowa analiza metabolomiczna mleka kobiecego.”. Udział mgr inż. Doroty Garwolińskiej w konferencji był natomiast możliwy, dzięki dofinansowaniu z projektu „Rozwój interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich o wymiarze międzynarodowym” (nr projektu: POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16).

Podczas konferencji zaprezentowano również dwie inne prace. Dr inż. Weronika Hewelt-Welka wygłosiła prezentację zatytuowaną „Human Breast Milk Metabolomics - a new insight into the composition of human milk metabolites. Benefits and limitations.” Podczas sesji plakatowej natomiast zaprezentowano plakat zatytuowany “Comparative lipidomics of human breast milk samples and formula milk with the use of LC Q TOF MS.”, autorstwa Michał Młynarczyk, Dorota Garwolińska, Agata Kot-Wasik, Weronika Hewelt-Belka.

99 wyświetleń