Naukowiec z PG wśród najzdolniejszych młodych uczonych w kraju | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2020-06-01

Naukowiec z PG wśród najzdolniejszych młodych uczonych w kraju

Na zdjęciu znajduje się dr inż. Miłosz Wieczór ubrany w bordową koszulkę w żółte rowery. Włosy ma upięte w kitkę, ma brodę.

Dr inż. Miłosz Wieczór z Katedry Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej znalazł się w gronie stypendystów Fundacji Nauki Polskiej w programie START, który ma na celu wspieranie wybitnych młodych uczonych. Co więcej, naukowiec w ramach prestiżowego stażu podoktorskiego pracuje obecnie w barcelońskim Instytucie Badań Biomedycznych przy projekcie badawczym dotyczącym relacji między uszkodzeniami i modyfikacjami DNA a szeroko pojętą epigenetyką, czyli sposobem interpretacji informacji genetycznej w ludzkich komórkach.

W wieloetapowym konkursie w ramach programu START [pełna lista laureatów – TUTAJ] oceniano m.in. jakość dotychczasowego dorobku naukowego udokumentowanego patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych.

Dr inż. Miłosz Wieczór jest współautorem 16 publikacji w czasopismach Listy Filadelfijskiej (m.in. Nucleic Acids ResearchJournal of the American Chemical Society), cytowanych łącznie 132 razy (wg Google Scholar). Jego dotychczasowe zainteresowania badawcze obejmują mechanizmy wiązania i rozpoznania sekwencji w kompleksach białek z DNA, a także wpływ modyfikacji DNA (uszkodzeń i markerów epigenetycznych) na biologiczną funkcję kwasów nukleinowych.

– Kluczowe dla mojej pracy badawczej jest dogłębne zrozumienie praktycznych i teoretycznych aspektów obliczeń energii swobodnej, zarówno na poziomie klasycznym, jak i kwantowym. Umożliwia to badanie sił napędowych w złożonych procesach biochemicznych, a także rozwijanie istniejących modeli opisujących zachowanie biomolekuł – mówi dr inż. Miłosz Wieczór, podkreślając, że w swojej pracy badawczej łączy programowanie i fizykę statystyczną z wiedzą chemiczną i biologiczną. – Płynne, interdyscyplinarne łączenie tych światów to jedno z największych wyzwań biofizyki obliczeniowej – dodaje.

Dr inż. Miłosz Wieczór jako stypendysta programu grantowego Individual Fellowships w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions przebywa obecnie na stażu podoktorskim w grupie prof. Modesto Orozco w Instytucie Badań Biomedycznych (IRB) w Barcelonie, gdzie realizuje projekt pt. "Structural investigation of interplay between epigenetics, transcriptional regulation and DNA damage".

Z profilem naukowym dr. inż. Miłosza Wieczora można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy – TUTAJ

47 wyświetleń