Dyplom roku przyznany absolwentce WILiŚ | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-12-02

Dyplom roku przyznany absolwentce WILiŚ

Na zdjęciu widoczna jest absolwentka Anna Maćkowiak, rektor PG Krzysztof Wilde oraz promotor dr inż. Wojciech Kustry

Informujemy, że nagrodę za najlepszą magisterską pracę dyplomową zrealizowaną na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska uzyskała mgr. inż. Anna Maćkowiak. Praca została wykonana pod kierunkiem dr. inż. Wojciecha Kustry (Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej). 

Praca dyplomowa pod tytułem: „Modelowanie prędkości pojazdów na dojeździe do przejścia dla pieszych z wykorzystaniem techniki wideo i GIS na wybranych ulicach jednojezdniowych w Trójmieście” uzyskała na Politechnice Gdańskiej tytuł Dyplomu Roku 2020.

Dyplom Roku 2020 otrzymali autorzy najlepszych magisterskich prac dyplomowych roku 2020 z wszystkich wydziałów Politechniki Gdańskiej.

– Okres niezmiernie trudny przeszli Państwo w sposób rewelacyjny. Osiągnięcie sukcesu bycia najlepszym studentem roku 2020 wymagało pokonania wielu trudności, a jednocześnie koncentracji na nauce  – podkreślił prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, zwracając się do autorów najlepszych prac podczas uroczystości wręczenia statuetek Dyplom Roku 2020, która odbyła się w Sali Senatu PG. 

Prof. Marek Dzida, prorektor ds. kształcenia, który prowadził uroczystość, powiedział, że laureaci zostali wyłonieni w drodze konkursu poprzez powołane przez dziekanów komisje konkursowe.

Serdecznie gratulujemy!

168 wyświetleń