Dr inż. Anita Zgorzelska laureatką IV edycji konkursu o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-05-20

Dr inż. Anita Zgorzelska laureatką IV edycji konkursu o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz

zdjęcie dr inż. Anita Zgorzelska

W tym roku Komisja Konkursu o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki postanowiła przyznać jedną nagrodę za pracę z dziedziny zastosowań matematyki.
Laureatką konkursu została dr inż. Anita Zgorzelska, a nagroda przyznana została za rozprawę doktorską pt. „Badanie bifurkacji w pewnych wariacyjnych zagadnieniach mechaniki sprężystej”, która realizowana była pod opieką prof. dr hab. Joanny Janczewskiej.

Teoria bifurkacji jest matematycznym narzędziem służącym do badania deformacji  w elastycznych konstrukcjach. Odpowiada na pytania dla jakich wartości parametrów fizycznych takich jak: wartość siły ściskającej, wartość obciążenia, współczynniki sprężystości materiału, współczynniki sprężystości podłoża itp. może dojść do deformacji, czego w praktyce chcemy uniknąć.

W rozprawie doktorskiej pt.: „Badanie bifurkacji w pewnych wariacyjnych zagadnieniach mechaniki sprężystej” dr inż. Anita Zgorzelska rozważa trzy problemy: deformację sprężystego pręta leżącego na sprężystym podłożu typu Winklera, pod działaniem siły ściskającej, problem odkształcenia cienkiej, kołowej, sprężystej płyty swobodnie podpartej wzdłuż brzegu, koncentrycznie i równomiernie ściskanej oraz problem deformacji powierzchni bocznej gazowej kolumny, która obraca się ze stałą prędkością wokół własnej osi symetrii.

Otrzymane przez dr Zgorzelską wyniki są ciekawe zarówno jako wyniki teoretyczne, jak i jako rozwiązania problemów o charakterze aplikacyjnym, mogących wspomóc prace inżynierów.

29 wyświetleń