Sukcesy, osiągnięcia, nagrody | Politechnika Gdańska

Treść strony

Sukcesy, osiągnięcia, nagrody

 • 2021-08-16

  Absolwent WA PG laureatem ogólnopolskiego konkursu "Graj w Zielone – zaproś zieleń do wnętrza"

  Absolwent Wydziału Architektury PG laureatem ogólnopolskiego konkursu projektowego "Graj w Zielone – zaproś zieleń do wnętrza" pod honorowym patronatem PWSZ w Raciborzu oraz Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W projekcie kluczowym wyzwaniem było zaprojektowanie wnętrza funkcjonującego w symbiozie z wprowadzoną do niego zielenią. Mogło ono mieć dowolną...

 • 2021-07-16

  Dr inż. Beata Zima oraz dr inż. Tomasz Majchrzak z nagrodą Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

  Dr inż. Beata Zima z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz dr inż. Tomasz Majchrzak z Wydziału Chemicznego otrzymali nagrody naukowe Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia naukowe. Corocznie, Prezydent Miasta Gdańska oraz Gdańskie Towarzystwo Naukowe przyznają pięć równorzędnych nagród młodym naukowcom, do 35 roku...

 • 2021-07-08

  Stypendium MEiN dla młodego naukowca z Wydziału Chemicznego PG

  Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało o przyznaniu stypendiów wybitnym, młodym naukowcom. Stypendia ministra edukacji i nauki przyznawane są młodym naukowcom prowadzącym innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadającym imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku. Laureaci będą otrzymywać stypendium w wysokości 5 390 zł...

 • 2021-06-08

  Wyróżnienie PAN dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2020 r.

  Z wielką przyjemnością informujemy, iż mgr inż. Joanna Pilch, realizująca swoją pracę doktorską w Katedrze Technologii Leków i Biochemii (promotor pani dr hab. Ewa Augustin), otrzymała Wyróżnienie w zakresie nauk biologicznych i rolniczych w tegorocznym konkursie Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2020...

 • 2021-05-20

  Nagroda im. Prof. Jerzego I. Skowrońskiego dla mgr inż. Zuzanny Zarach

  Pani mgr inż. Zuzanna Zarach uzyskała pierwszą nagrodę za pracę magisterską pt. "Materiały elektrodowe do foto-superkondensatorów" w konkursie im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii i techniki wysokich napięć organizowanym przez Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)....

 • 2021-04-07

  Wyróżnienie pracy dyplomowej absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w konkursie PTE

  XXIV edycja Konkursu Prac Magisterskich im. Lucjana Hofmana oraz w XVII edycja Konkursu Prac Licencjackich im. Witolda Andruszkiewicza za rok 2020, organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), oddział Gdańsk została rozstrzygnięta. W kategorii prac dyplomowych magisterskich, wyróżniona została, w postaci publikacji pracy na stronie internetowej (www.gdansk.pte.pl w...

 • 2021-03-19

  Urbanistka z PG dwukrotną laureatką nagrody ministra za rozprawę doktorską

  Dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska z Wydziału Architektury została laureatką dwóch konkursów o nagrodę ministra rozwoju, pracy i technologii - za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji, a także w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w edycji 2020....

 • 2021-03-11

  Dyplom roku przyznany absolwentowi wydziału FTiMS

  mgr inż. Patryk Błaszczak, absolwent Wydziału Fizyki Technicznej  i Matematyki Stosowanej na kierunku Nanotechnologia realizował pracę magisterską pod okiem pani dr hab. inż. Beaty Bochentyn, profesor uczelni z Katedry Fizyki Ciała Stałego realizując projekt grantowy z NCN. Praca dyplomowa pod tytułem: „Synteza oraz wykorzystanie tytanianu strontu domieszkowanego lantanem, cerem...