Sukcesy, osiągnięcia, nagrody | Politechnika Gdańska

Treść strony

Sukcesy, osiągnięcia, nagrody

 • 2021-12-02

  Dyplom roku przyznany absolwentce WILiŚ

  Informujemy, że nagrodę za najlepszą magisterską pracę dyplomową zrealizowaną na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska uzyskała mgr. inż. Anna Maćkowiak. Praca została wykonana pod kierunkiem dr. inż. Wojciecha Kustry (Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej).  Praca dyplomowa pod tytułem: „Modelowanie prędkości pojazdów na dojeździe do przejścia dla...

 • 2021-10-27

  Staż naukowy w Brazylii

  Dr inż. Natalia Łukasik z Katedry Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych uzyskała stypendium wyjazdowe na realizację projektu zatytułowanego: „Nanostructured catalysts for hydrogen production from small organic molecules” w ramach programu CAPES PRINT ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji w Brazylii. Sześciomiesięczny staż naukowy realizowany jest od września...

 • 2021-10-25

  Dr inż. Anna Szafrańska laureatką piątej edycji konkursu MINIATURA

  Dr inż. Anna Szafrańska z Zakładu Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki otrzymała grant z ramienia konkursu MINIATURA 5 (NCN) na realizację badania podstawowego pt. : „Konstrukcja wysokowydajnych modeli matematycznych w oparciu o rachunek frakcyjny przy wykorzystaniu nowych technik uczenia maszynowego jako narzędzia do identyfikacji parametrów.” Finansowanie w...

 • 2021-08-31

  Sukces Studentów WZIE. Patrycja Fyda i Maciej Horiszny członkami Akademii EKF 2021!

  Patrycja Fyda (absolwentka I stopnia i jednocześnie studentka II stopnia kierunku analityka gospodarcza) i Maciej Horiszny  (absolwent I stopnia kierunku ekonomia oraz student II stopnia kierunku analityka gospodarcza) zostali wybrani uczestnikami tegorocznej Akademii EKF. O wyborze do grona uczestników tego prestiżowego wydarzenia zdecydowały napisane przez Studentów eseje...

 • 2021-08-16

  Absolwent WA PG laureatem ogólnopolskiego konkursu "Graj w Zielone – zaproś zieleń do wnętrza"

  Absolwent Wydziału Architektury PG laureatem ogólnopolskiego konkursu projektowego "Graj w Zielone – zaproś zieleń do wnętrza" pod honorowym patronatem PWSZ w Raciborzu oraz Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W projekcie kluczowym wyzwaniem było zaprojektowanie wnętrza funkcjonującego w symbiozie z wprowadzoną do niego zielenią. Mogło ono mieć dowolną...

 • 2021-07-16

  Dr inż. Beata Zima oraz dr inż. Tomasz Majchrzak z nagrodą Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

  Dr inż. Beata Zima z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz dr inż. Tomasz Majchrzak z Wydziału Chemicznego otrzymali nagrody naukowe Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia naukowe. Corocznie, Prezydent Miasta Gdańska oraz Gdańskie Towarzystwo Naukowe przyznają pięć równorzędnych nagród młodym naukowcom, do 35 roku...

 • 2021-07-08

  Stypendium MEiN dla młodego naukowca z Wydziału Chemicznego PG

  Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało o przyznaniu stypendiów wybitnym, młodym naukowcom. Stypendia ministra edukacji i nauki przyznawane są młodym naukowcom prowadzącym innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadającym imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku. Laureaci będą otrzymywać stypendium w wysokości 5 390 zł...

 • 2021-06-08

  Wyróżnienie PAN dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2020 r.

  Z wielką przyjemnością informujemy, iż mgr inż. Joanna Pilch, realizująca swoją pracę doktorską w Katedrze Technologii Leków i Biochemii (promotor pani dr hab. Ewa Augustin), otrzymała Wyróżnienie w zakresie nauk biologicznych i rolniczych w tegorocznym konkursie Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2020...