Razem możemy więcej. Za nami pierwsza debata pt. „Po co nam Związek Uczelni Fahrenheita?” | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-10-05

Razem możemy więcej. Za nami pierwsza debata pt. „Po co nam Związek Uczelni Fahrenheita?”

Rektorzy i władze województwa na wspólnym zdjęciu
Na zdjęciu od lewej: Alan Aleksandrowicz, wiceprezydent Gdańska, prof. Piotr Stepnowski, rektor UG, Mieczysław Struk, marszałek woj. pomorskiego, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Związku Uczelni Fahrenheita oraz prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. Fot. Krzysztof Krzempek/PG 
W czwartek, 4 listopada na Politechnice Gdańskiej odbyła się pierwsza z trzech debat dla społeczności akademickich pt. „Po co nam Związek Uczelni Farenheita?”, w której wzięły udział władze Związku: rektorzy GUMed, PG i UG oraz dyrektorka Związku, prof. Adriana Zaleska-Medynska. Wśród gości zaproszonych na wydarzenie znaleźli się również m.in. Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz Alan Aleksandrowicz, wiceprezydent Gdańska.

– Spotkanie w takim gronie pokazuje, że chcemy iść razem, a debata pomoże nam odpowiedzieć na pytania: dokąd i dlaczego? – mówił na powitanie prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej i przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita. – Jestem przekonany, że wartości, które nas łączą, pozwolą nam wspólnie zmieniać i kształtować akademicką siłę naszego regionu. Razem możemy więcej: zarówno w sferze wartości, jak i organizacyjnej. Panu wojewodzie, marszałkowi i prezydentowi, czyli osobom, które zarządzają województwem i naszym miastem, chciałbym podziękować zarówno za przybycie, jak tez wsparcie naszej idei.

Prof. Adriana Zeleska-Medynska z Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektorka Związku Uczelni Fahrenheita, opowiedziała następnie o korzyściach, jakie wypływają z konsolidacji uczelni oraz o działaniach, które w ramach Związku zostały już podjęte, bądź są planowane.

– Pierwszy rok działalności Związku Uczelni im Daniela Fahrenheita był bardzo intensywny, obfitujący w wyzwania i inicjatywy – mówiła dyrektorka FarU. – Chciałabym przypomnieć, że podstawowym celem Związku jest konsolidacja działań trzech uczelni oraz przygotowanie ich do ewentualnej federalizacji. Utworzenie federacji oznacza wspólną ewaluację naszych jednostek naukowych przy zachowaniu pełnej autonomii podmiotów tworzących federację. Jest to proces kilkuetapowy,  rozłożony na kilka lat, a konsolidacja będzie realizowana sukcesywnie i w zdefiniowanych wspólnie obszarach.

Prof. Adriana Zaleska - Medynska w prezentacji pokazała również, jak proces konsolidacji pozwoli na stworzenie silnego ośrodka akademickiego, rozpoznawalnego w kraju i na arenie międzynarodowej.

– Na podstawie analiz eksperckich wykonanych przez firmę Elsevier, już w tej chwili wiemy, że połączenie naszych działań pozwoliłoby na uplasowanie wspólnej jednostki naukowej na trzecim miejscu w Polsce, a także na walkę o wysoką pozycję w gronie 1000 najlepszych uniwersytetów na świecie. Prestiż uczelni i jej wyższa pozycja w rankingach oznacza wyższe finansowanie i lepszy dostęp do funduszy: np. dotacji przyznawanych na podstawie algorytmów, projektów, czy funduszy międzynarodowych, a także lepszy dostęp do informacji, czy większy wpływ polityczny poprzez gremia doradcze. To także większa atrakcyjność dla kadry i studentów – podkreślała dyrektorka Związku.

Omówione zostały także wspólne projekty, realizowane między uczelniami oraz we współpracy z władzami samorządowymi w pierwszym roku działalności Związku. Do tej pory dokonano m.in. inwentaryzacji kluczowej aparatury badawczej i laboratoriów, a obecnie przygotowany jest system, który umożliwi udostępnienie informacji o specjalistycznym sprzęcie pracownikom naszych trzech uczelni, a także instytucjom zewnętrznym. Podpisane zostało również porozumienie między trzema uczelniami i Pomorską Koleją Metroplitalną w zakresie opracowywania analiz, ekspertyz i opinii na potrzeby realizacji projektu pt. „Pomorska Kolej Metropolitalna – etap II”. Uczelnie pod wspólnym szyldem zaprezentowały swój potencjał naukowo- badawczy  podczas największej konferencji technologicznej w Europie Środkowo – Wschodniej Infoshare.

Wojewoda, marszałek i wiceprezydent o Związku Uczelni Fahrenheita

Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, w swoim wystąpieniu zwrócił się do społeczności akademickiej: – Politechnika Gdańska, która jest gospodarzem spotkania, Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Gdański, są wizytówką Pomorza. Jesteśmy dumni z tego, że te uczelnie zapewniają wysoki poziom naukowy i dydaktyczny. Projekt Związku Uczelni Fahrenheita to umowa wspólnoty, a naszą wspólną intencją jest, by szukać takich rozwiązań, działań i pomysłów, które ten wspólny potencjał jeszcze zwiększą, wzmocnią i utrwalą.

– Powołanie Związku jest jednym z najważniejszych wydarzeń w akademickiej historii miasta Gdańska, otwierającym również drogę do przyszłej federalizacji najsilniejszych uczelni regionu – zaznaczył Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Jestem przekonany, że dzięki takim decyzjom, wkrótce będziemy mogli konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie, a Pomorze stanie się miejscem absolutnie przyjaznym i najpiękniejszym do życia dla młodych i starszych.

O korzyściach dla miasta płynących z powołania i działalności Związku mówił Alan Aleksandrowicz, wiceprezydent Gdańska: – Dla rozwoju aglomeracji potrzebni są ludzie i dynamicznie rozwijająca się gospodarka. Im ośrodek naukowy jest silniejszy, tym my, w sposób widoczny, odczuwamy pozytywne skutki. Metropolie zaciekle konkurują obecnie zarówno o pracodawców i przedsiębiorców, jak i o samych mieszkańców. Połączone siły zintegrowanych uczelni spowodują napływ studentów, a także zwiększenie transferu wiedzy i osiągnięć naukowych. Wpłynie to na rozwój wielu ważnych sektorów gospodarki. W ten sposób gdańskie uczelnie będą oddziaływać na całe otocznie społeczno- gospodarcze, jak robią to obecnie największe światowe uczelnie.

Debata z rektorami GUMed, PG i UG oraz dyrektorką FarU

W drugiej części spotkania rektorzy trzech uczelni: prof. Marcin Gruchała, rektor GUM-ed, prof. Piotr Stepnowski, rektor UG oraz prof. Krzysztof Wilde, rektor PG wraz z dyrektorką Związku prof. Adrianą Zaleską-Medynską wzięli udział w debacie, którą prowadził i moderował Maciej Dzwonnik, rzecznik prasowy PG. Odpowiadali na pytania, które każdy przedstawiciel społeczności akademickiej mógł przesłać przed debatą poprzez specjalny formularz, a następnie była też okazja do zadawania pytań z sali.

Wcześniej widzowie wydarzanie zostali zaproszeni do interaktywnego quizu, obrazującego nastoje i oczekiwania w zakresie zacieśniania współpracy uczelni. Pytano o główne oczekiwania dotyczące konsolidacji, ale także o obawy i rodzaje zadań, które powinny być w ramach Związku realizowane jako priorytetowe. Biorący udział w quizie jako największą zaletę uznali wyższą rozpoznawalność uczelni na arenie międzynarodowej i pozycję rankingową, natomiast wśród obaw pojawiła się m.in. utrata tożsamości poszczególnych ośrodków oraz skomplikowanie procedur administracyjnych.

– Dzisiaj badania naukowe przeprowadza się w dużych zespołach multidyscyplinarnych – podkreślał prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. – Jest to jedyny, sensowny kierunek dla nas i proces konsolidacji jest zatem bardzo potrzebny. Wyniki przeprowadzonej właśnie ankiety pokazały nam, jak ważne jest stworzenie silnej, rozpoznawalnej marki i zintegrować nasze działania. Ale aby stworzyć tę siłę, musimy być razem.

– Dochodzimy do momentu, w którym indywidualny rozwój uczelni po prostu się wyczerpuje – skomentował prof. Piotr Stepnowski, rektor UG. – Dlatego jeśli myślimy o dalszym rozwoju, ta konsolidacja jest po prostu niezbędna.

Rektorzy podkreślali również, że społeczność akademicka nie powinna mieć obaw dotyczących utraty tożsamości i zmniejszenia autonomii poszczególnych uczelni. – To od nas samych będzie zależało, kiedy i gdzie chcemy pokazywać się wspólnie jako Związek, co jednak nie wpłynie na nasze odrębne pozycje i autonomiczne samostanowienie – tłumaczył prof. Piotr Stepnowski.

Podczas debaty władze Związku zadeklarowały również chęć podpisania umowy ramowej o utworzeniu wspólnoty Uczelni Fahrenheita pomiędzy Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim. Treść umowy będzie jeszcze poddana konsultacjom ze społecznością akademicką każdej z uczelni.                        Zobacz więcej

Kolejne debaty odbędą się na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (18 listopada) oraz na Uniwersytecie Gdańskim (9 grudnia). Więcej informacji i formularze rejestracyjne dostępne są tutaj.

Zapraszamy do obejrzenia całej debaty.

310 wyświetleń