• 2024-07-02

  Ogłoszenia wyników konkursu Radium Learning Through Research Programs

  Jedenaście kreatywnych projektów przeznaczonych na wspieranie szczególnie uzdolnionych studentów, angażujących się w działalność badawczą w tematykach związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi otrzymało finansowanie w programie na łączną wartość ponad 261 000 zł. 1. Niedegradujące półprzewodniki na bazie fosforenu  Kierownik: prof. dr hab. inż. Małgorzata...

 • 2024-05-15

  Wyniki konkursu Actinium Supporting Most Talented Candidates

  Środki przyznane w ramach siódmej edycji programu stanowią stypendia dla szczególnie uzdolnionych, na podstawie osiągnięć uzyskanych na poprzednim etapie edukacyjnym, studentów rozpoczynających studia stacjonarne II stopnia na Politechnice Gdańskiej od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024 . W oparciu o przedstawioną przez Komisję Oceniającą listę rankingową...

 • 2024-04-26

  Wyniki naboru IV edycji ARGENTUM Triggering Research Grants

  Program ARGENTUM Triggering Research Grants, ma na celu wspieranie młodych naukowców w realizacji wartościowych badań z różnych dziedzinach nauki. W tym roku konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a poziom przedstawionych wniosków był wyjątkowo wysoki, co świadczy o rosnącym potencjale i kreatywności naukowców.  W ramach IV edycji przyznano granty dla projektów,...

 • 2024-03-28

  Wyniki konkursu Uranium Supporting Cooperation With High Schools 2024

  Jedenaście kreatywnych projektów promujących Politechnikę Gdańską wśród młodzieży ze szkół ponadpodstawowych otrzymało finansowanie w programie URANIUM SUPPORTING COOPERATION WITH HIGH SCHOOLS na łączną wartość prawie 320.549 zł. Realizacja projektów umożliwi rozwój współpracy ze szkołami średnimi, zwłaszcza spoza Trójmiasta zachęcając uczniów do późniejszej...

 • 2024-03-20

  Ogłoszenie wyników Francium [Aktualizacja 20.03.24]

  W oparciu o przedstawioną listę odwołań do decyzji, Rektor Politechniki Gdańskiej na 38 złożonych przez doktorantów odwołań, 25 rozpatrzył pozytywnie. 

 • 2024-02-16

  Ogłoszenie wyników Francium Supporting Outstanding Doctoral Candidates

  W oparciu o przedstawioną listę wniosków, Rektor Politechniki Gdańskiej na 162 złożone przez doktorantów wnioski o stypendium FRANCIUM, 92 rozpatrzył pozytywnie.             

 • 2024-02-13

  Wyniki IV edycji konkursu Radon Supporting Most Talented Students

  Środki przyznane w ramach czwartej edycji programu stanowią stypendia dla szczególnie uzdolnionych studentów angażujących się w działalność badawczą uczelni. W oparciu o przedstawioną przez Komisję Oceniającą listę rankingową ocenionych wniosków, Rektor Politechniki Gdańskiej przyznał 22 stypendia RADON dla studentów, którzy uzyskali minimum 140 punktów. Stypendia...

 • 2024-02-02

  Ogłoszenie wyników III edycji PALLADIUM SUPPORTING NEW R&D SERVICES

  W drugiej edycji programu PALLADIUM SUPPORTING NEW R&D SERVICES przyznano ponad 1,6 mln złotych. Przyznane w ramach konkursu środki finansowe przyczynią się do zwiększenia zakresu i jakości usług B+R, świadczonych na zlecenie podmiotów z otoczenia biznesu. Realizacja projektów przełoży się na rozwój współpracy uczelni z sektorem prywatnym W zakończonym naborze 13...