Zakończenie studiów podyplomowych | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-24

Zakończenie studiów podyplomowych

Rozdanie świadectw
Dnia 24.02.2024 r. zakończyła się pierwsza edycja studiów podyplomowych „Energetyka jądrowa w nowoczesnej gospodarce” – dyplomy otrzymało 33 słuchaczy.

Studia podyplomowe były prowadzone w trybie 2-semestralnym (kwiecień-grudzień 2023 r.), a zajęcia realizowano w systemie hybrydowym (sobota – zajęcia stacjonarne, niedziela – zajęcia on-line). Kierownikiem studiów podyplomowych był dr inż. Marcin Jaskólski (z-ca dyr. Centrum Energetyki Jądrowej), natomiast wykłady były prowadzone przez m.in. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, Prezesa Polskie Elektrownie Jądrowe, a także grono nauczycieli akademickich z Politechniki Gdańskiej oraz innych krajowych ośrodków naukowo-badawczych (AGH, NCBJ, UMK).

Nowoczesna gospodarka stawia wyzwania w postaci transformacji energetycznej prowadzącej do systemów zeroemisyjnych. Jedną z kluczowych technologii transformacji jest energetyka jądrowa. Na rynku pracy będą potrzebni specjaliści posiadający wiedzę dotyczącą projektowania, budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych oraz nowoczesnych systemów wytwarzania energii elektrycznej.

142 wyświetleń