Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską z zakresu tworzyw sztucznych | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-09-02

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską z zakresu tworzyw sztucznych

Plakat konkursu na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską z zakresu tworzyw sztucznych

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych ogłasza konkurs z zakresu tworzyw sztucznych. Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin dostępny na stronach: www.pzpts.pl

Termin nadsyłania prac upływa z dniem  30 września  2021 r.

Nagroda w konkursie  –  5 000 złotych .
 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 grudnia  2021 r.

Formularz zgłoszenia znajdziecie w  Regulaminie. Wraz z wypełnionym formularzem należy przedłożyć:
1) jednostronne streszczenie pracy;
2) potwierdzenie obrony pracy lub zaświadczenie o ukończeniu studiów, uzyskaniu dyplomu magistra wydane przez uczelnię (Sekretariat studiów lub Dziekanat),
3) 0pinię promotora lub recenzenta i ich pisemną zgodę na wykorzystanie opinii lub recenzji w Konkursie.

Pracę, formularz wraz z załącznikami należy w formie elektronicznej przesłać na adres: office@tworzywa.org.pl, a oryginał formularza  na adres:
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych      

00-727 Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3
Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w biurze PZPTS:  tel. 22 828 04 13

31 wyświetleń