Projekt „Przełamujemy bariery - młodzi z niepełnosprawnością na rynek pracy” | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-02-06

Projekt „Przełamujemy bariery - młodzi z niepełnosprawnością na rynek pracy”

Fundacja Elbląg Projekt
Zapraszamy do udziału w projekcie Fundacji Elbląg „Przełamujemy bariery- młodzi z niepełnosprawnością na rynek pracy".

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu zatrudnienia 10 niepełnosprawnych absolwentów szkól wyższych (z ostatnich 5 lat) i studentów ostatniego lub przedostatniego semestru nauki w szkole wyższej, pozostających bez pracy, mieszkających lub/ i studiujących w szkole wyższej na terenie Elbląga i powiatu
elbląskiego w okresie 1.01.2023-30.09.2023.


W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

  1. Pogłębiona diagnoza - identyfikacja potrzeb, zasobów, potencjału i predyspozycji oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
  2. Aktywna integracja zawodowa - szkolenia zawodowe „szyte na miarę" - dla 8 osób,
  3. Aktywna integracja zawodowa - staże aktywizacyjne - dla 8 osób,
  4. Trening i pośrednictwo pracy, life i job coaching, zatrudnienie (dla wszystkich uczestników) i indywidualne wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, trenera pracy i specjalisty ds. aktywizacji społeczno-zawodowej OzN).

W ramach projektu zapewniamy kompleksowe wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.


W przypadku zainteresowania proszę o kontakt z biurem projektu: w siedzibie Fundacji Elbląg, ul. Zw. Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg, tel. 55 236 98 88, mail: biuro@fundacja.elblag.pl

15 wyświetleń