Zostań Ambasadorem Kariery w Unii Europejskiej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-16

Zostań Ambasadorem Kariery w Unii Europejskiej

Na zdjęciu widoczna jest grupa młodych ludzi trzymająca ramę z napisem Wspólnie kształtujmy Europęujmy wspólnie Europę

Rozpoczęła się nowa kampania rekrutacyjna na stanowiska ambasadorów kariery w Unii Europejskiej.

Jeśli jesteś studentem, który chce promować karierę w UE na Politechnice Gdańskiej  możesz ubiegać się o zostanie ambasadorem kariery w UE.

W ramach tego doświadczenia będziesz mógł:
• dowiedzieć się więcej o możliwościach kariery w UE i promować je wśród swoich kolegów;
• zbudować fantastyczną sieć studentów w całej Europie;
• zdobyć doświadczenie zawodowe podczas studiów, które dodatkowo wzbogaci Twoje CV;
• rozwijać swoje umiejętności w zakresie wystąpień publicznych, marketingu i HR;
• odbyć pełne szkolenie wprowadzające;
• mieć dostęp do wysokiej rangi urzędników UE;
• otrzymać list referencyjny na podstawie wyników.

Program ambasadorów kariery UE obejmuje znalezienie innowacyjnych sposobów promowania wielkich możliwości, jakie oferują instytucje UE, w tym poprzez:

• udział w targach pracy lub prezentacje dla innych uczniów;
• rozwijanie sieci uniwersyteckich i udzielanie informacji;
• utrzymywanie aktywnej obecności w Internecie i mediach społecznościowych;
• odpowiadanie na pytania dotyczące kariery w UE;

 

Co robi Ambasador?
• działa jako punkt kontaktowy dla studentów zainteresowanych karierami w UE;
• bada grupy docelowe i kontaktuje się z mediami uniwersyteckimi;
• konfiguruje listy mailingowe i rozpowszechnia informacje o karierach w UE za pośrednictwem odpowiednich kanałów komunikacji;
• prowadzi prezentacje, uczęszczaj na uniwersyteckie wydarzenia zawodowe i znajduje ciekawych mówców;
• wykonuje comiesięczne zadania i regularnie melduje o swoich działaniach;
• zarządza i regularnie monitoruje dedykowaną stronę na Facebooku / obecność online.
 
Kogo szukamy?
Poszukujemy zmotywowanych ambasadorów, którzy chcą promować korzyści płynące z kariery w UE i mają następujące kompetencje:
• doskonałe umiejętności komunikacyjne;
• umiejętności pracy w sieci;
• chęć dzielenia się i uczenia się;
• zdolność przystosowania się;
• dobre umiejętności organizacyjne;
• zdolność do zapewnienia jakości i wyników;
• innowacyjne i kreatywne podejście;
• odporność.
 
Minimalne wymagania
• zaangażuj się co najmniej dwie godziny tygodniowo w rolę ambasadora;
• umów się lub weź udział w co najmniej jednym wydarzeniu lub prezentacji Kariery w UE;
• regularnie komunikuj się ze swoim koordynatorem ds. Karier w UE;
• weź udział we wszystkich oferowanych szkoleniach (online);
• prowadź dziennik swoich działań i regularnie składaj sprawozdania.

Niezależnie od tych minimalnych wymagań, to Ty decydujesz jak promujesz Karierę w UE wśród innych studentów. Poszukujemy osób zmotywowanych, kreatywnych, otwartych, którzy z entuzjazmem promować będą kariery zawodowe w UE na Politechnice Gdańskiej.

Jak złożyć wniosek
Jeśli:
• jesteś obywatelem/obywatelką UE;
• posługujesz się biegle językiem angielskim i polskim;
• możesz wziąć udziału w obowiązkowym jednodniowym szkoleniu w październiku 2023 r.;
• jesteś i będziesz studentem/studentką Uczelni w czasie trwania programu (październik 2023 r. - wrzesień 2024 r.).

Wybrani kandydaci wezmą udział w szkoleniu organizowanym przez EPSO: dwie osoby w Brukseli, pozostali "Ambasadorowie Karier UE" -  w Warszawie z udziałem ekspertów EPSO.

Rekrutacja

Prześlij swoje dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny) wraz z podpisaną Klauzulą Informacyjną RODO na adres e-mail:  biuro.karier@pg.edu.pl do 28 marca 2023r.

Prosimy o przesłanie:

  • dwóch CV kandydata - w j. polskim i angielskim;
  • krótkiego uzasadnienia napisanego przez kandydata - dlaczego zdecydował się na pełnienie funkcji ambasadora;
  • podpisaną przez kandydata klauzulę informacyjną RODO.

Ważne:

CV w formacie PDF wg wzoru Europass (wzory w załączeniu - osobno w języku polskim i angielskim). Powinno ono zawierać wszystkie  kategorie danych osobowych, które są wymienione w klauzuli. Ich zakres jest tożsamy ze zbiorem danych, o które prosi EPSO w formularzu aplikacyjnym.

CV_PL_EUROPASS

CV_EN_EUROPASS

Klauzula informacyjna RODO_ambasadorzy_karier_2023-2024

Kontakt;
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: biuro.karier@pg.edu.pl

59 wyświetleń