Studenci | Politechnika Gdańska

Treść strony

Studenci
Na zdjęciu znajduje się trójka studentów

Obecnie na Politechnice Gdańskiej kształci się około 12 tysięcy studentów studiów stacjonarnych i 2 tysiące studentów studiów niestacjonarnych. Studenci mają do wyboru osiem wydziałów, na których zdobywają wiedzę i doskonalą swoje umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy oferujemy naszym studentom:

  • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz doradcą ds. przedsiębiorczości;
  • wykonanie testu badającego predyspozycje zawodowe i style zachowań – MaxieDISC;
  • udział w różnego rodzaju warsztatach rozwijających istotne kompetencje na rynku pracy, w tym: umiejętności miękkie, rozwijanie własnej marki  oraz postawy przedsiębiorcze;
  • bazę ofert pracy, praktyk oraz staży;
  • zdobycie wiedzy związanej z efektywnością na rynku pracy – zakładka Baza Wiedzy;
  • udział w targach pracy oraz spotkaniach z pracodawcami;
  • dostęp do aktualnych konkursów, programów stażowych oraz wydarzeń skierowanych do studentów.

„Bądź studentem, dopóki masz jeszcze coś do nauki, a to będzie oznaczało całe twoje życie". Henry L. Doherty

Zapraszamy studentów do korzystania z usług Biura Karier Politechniki Gdańskiej.