Praktyki zawodowe | Politechnika Gdańska

Treść strony

Praktyki zawodowe

Na zdjęciu znajdują się dwie studentki podczas badań

Zgodnie z Regulaminem studiów na Politechnice Gdańskiej, szczegółowe wytyczne dotyczące praktyk oraz obowiązki studenta w czasie odbywania praktyki zawarte są w zasadach/ regulaminach wydziałowych.

Jeżeli nie wiesz gdzie możesz odbyć praktykę lub masz problem ze znalezieniem pracodawcy skontaktuj się z pełnomocnikiem dziekana ds.praktyk na swoim wydziale lub odwiedź Biuro Karier.

Kontakt do pełnomocników ds.praktyk na poszczególnych wydziałach znajdziesz w poniższym dokumencie.

Pełnomocnicy dziekanów ds. praktyk