dr Kajetan Lewandowski
Koordynator Organizacyjny Projektu-p.o.Kierownika
Gmach B , 7
tel. 58 347 12 64
mgr Łukasz Fusiara
Specjalista
Gmach B , 7
tel. 58 347 11 19
mgr Krzysztof Karaszewski
Specjalista
Gmach B , 7
tel. 58 347 11 38
mgr Marta Pliszka
Specjalista
Gmach B , 7
tel. 58 347 16 26
mgr Alicja Rąbalska
Specjalista
Gmach B , 7
tel. 58 347 25 59
dr inż. Karolina Gottfried
Specjalista
Gmach B , 7
tel. 58 347 16 26

Liczba pozycji: 6

Wyświetlanie 6 rezultatów.
z 1