Politechnika Gdańska

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej"

Celem nadrzędnym projektu jest podniesienie jakości kształcenia na studiach II i III stopnia, zwiększenie efektywności zarządzania Uczelnią oraz podniesienie kompetencji jej kadr.

Dofinansowanie projektu z UE: 28 905 073,51 zł