Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej
logo projektu

Politechnika Gdańska
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej"
 

Celem nadrzędnym projektu jest podniesienie jakości kształcenia na studiach II i III stopnia, zwiększenie efektywności zarządzania Uczelnią oraz podniesienie kompetencji jej kadr.
 

Dofinansowanie projektu z UE: 28 905 073,51 zł