Biuro Projektów Strategicznych to jednostka administracji centralnej Politechniki Gdańskiej działająca w oparciu o Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 59/2023 z 8 grudnia 2023 r.

Do zadań biura należy:

1)     pozyskiwanie funduszy;

2)     obsługa administracyjna;

3)     koordynacja realizacji zadań;

4)     i prace nadzorcze w okresie trwałości

w zakresie projektów strategicznych realizowanych przez jednostki administracji centralnej organizacyjnie podporządkowane rektorowi, prorektorom, kanclerzowi lub jego zastępcom.