Wolontariat o zdrowiu psychicznym młodych osób. Projekt międzynarodowy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-08-26

Wolontariat o zdrowiu psychicznym młodych osób. Projekt międzynarodowy

wolontariat wielokulturowy - psychiczny
Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku poszukuje osób w wieku 18-30 na wyjątkowy wolontariat. W dniach 4-19 października RCW gościć będzie międzynarodową grupę wolontariuszy, których zadaniem będzie praca na rzecz zdrowia psychicznego młodych ludzi.

CLIVE to projekt, który ma na celu walkę z rosnącą samotnością i wykluczeniem, która pojawiła się w wyniku pandemii Covid-19. Poprzez działania mierzące się z wyzwaniem osamotnienia, zwiększonej ilości zdiagnozowanych chorób psychicznych, izolacji, a także depresji CLIVE ma na celu odwrócenie negatywnych skutków długotrwałej izolacji dla spójności społecznej i zdrowia psychicznego ludzi. Projekt ma w szczególności na celu odwrócenie tej tendencji wśród grup najbardziej dotkniętych samotnością związaną z kwarantanną. Te grupy to:

  • młodzi ludzie,
  • osoby starsze,
  • kobiety
  • osoby niepełnosprawne.

Projekt CLIVE obejmie 80 wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności z 5 krajów europejskich w 5 różnych działaniach. Masz szansę być częścią tego przedsięwzięcia, aby przez 2 tygodnie wspólnie z innymi wolontariuszami zagranicznymi oraz lokalnymi przygotować działania edukacyjne. 

Szczegóły projektu: https://wolontariatgdansk.pl/combating-loneliness-isolation-with-volunteers-in-europe-clive/

Opis zadania dla wolontariusza:

Wspólnie z międzynarodowymi uczestnikami projektu wolontariusze przygotują kampanię skierowaną do młodych ludzi, promującą zdrowy tryb życia, z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji. Praca będzie odbywać się w liceach. Wolontariusze zostaną wyposażeni w odpowiednią wiedzę i narzędzia. W trakcie projektu zostaną poruszone takie tematy jak: samopoczucie, zdrowie psychiczne. 

W ramach pomocy wolontariusz otrzyma:

Projekt jest realizowany w  ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Zapewnia on i pokrywa wszystkie podstawowe koszty po stronie wolontariusza:

Co jest objęte?

  • ubezpieczenie komplementarne,
  • dostęp do szeregu usług wsparcia, takich jak wsparcie językowe i szkolenia,
  • pokrycie podstawowych kosztów (podróż do i z projektu, zakwaterowanie i wyżywienie),
  • niewielkie kieszonkowe na wydatki osobiste,
  • jeśli wolontariusz ma szczególne potrzeby (np. niepełnosprawność), koszty te również mogą zostać pokryte.
Dodatkowe informacje/wymagania:

Potrzebne są osoby potrafiące pracować w zespole. Projekty RCW są generalnie otwarte dla młodych ludzi, którzy chcą zostać wolontariuszami w wieku 18-30 lat. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe i kwalifikacje mogą być przydatne, ale nie są konieczne.

Poszukiwane są osoby proaktywne, zmotywowane, empatyczne, kreatywne, z dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi. Osoby te powinny być również chętne do pracy z różnymi grupami docelowymi organizacji, takimi jak młodzież i seniorzy. 

Projekt jest otwarty dla profili o mniejszych szansach, ukraińskich uchodźców i osób z autyzmem. Jeśli uważasz, że należysz do tych kategorii, zaznacz to w liście motywacyjnym.

Jeżeli uważasz, że temat zdrowia psychicznego jest Tobie bliski i ważny; chcesz spróbować swoich sił; znasz język angielski w stopniu komunikatywnym i jesteś w wieku 18-30. APLIKUJ!

Dni i godziny:

Wymagania wiekowe: 18 - 30 lat
Data: 4.10.2023 - 18.10.2023

Zgłosić można się po zalogowaniu przez stronę RCW w Gdańsku. Link do oferty znajduje się TUTAJ.

55 wyświetleń