Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-09-30

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022

Zdjęcie przedstawia dwie monety "stojące" na rancie 1 zł oraz 2 zł

Od dnia 1 października do dnia 25 października 2021 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

  • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami

lub

  • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Stypendium nie przysługuje studentowi:

  • jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,
  • posiadającemu tytuł zawodowy:
    • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
    • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Osobą uprawnioną do składnia wniosku o stypendium jest rektor. Wnioski należy składać za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF). Możliwość składania wniosków zostanie udostępniona w dniu 1 października 2021 r.

W systemie wniosek przygotowuje koordynator - pracownik uczelni - wyznaczony przez rektora.
Wszyscy studenci, którzy są zainteresowani złożeniem wniosku o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia powinni w dniach 1-8.10.2021 r. skontaktować się z Działem Spraw Studenckich (budynek Bratniak pok. 212, tel.: +48 58 347 13 13) w celu założenia konta "redaktora pomocniczego".

Niezbędne informacje

Wzór wniosku

420 wyświetleń