"Mistrzowie Współpracy Fahrenheita" - konkurs dla kół naukowych. Pula nagród to 22 tys. zł! | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-10-19

"Mistrzowie Współpracy Fahrenheita" - konkurs dla kół naukowych. Pula nagród to 22 tys. zł!

Grafika promująca konkurs
grafika promująca konkurs
Uczelnie Fahrenheita zapraszają studentów oraz doktorantów zrzeszonych w kołach naukowych do wzięcia udziału w konkursie Mistrzowie współpracy Fahrenheita.  

Ideą oraz głównym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest realizacja wspólnego projektu kół naukowych z przynajmniej dwóch uczelni – członków Uczelni Fahrenheita. Do wygrania są nagrody finansowe trzech rektorów na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów realizacji zgłoszonego projektu. Zwycięski projekt ma szansę otrzymać nawet 10 000 zł. Nagroda za drugie miejsce to 7 000 zł, a za trzecie – 5 000 zł. 

Celem konkursu jest  zachęcenie studentów i doktorantów Uczelni Fahrenheita do nawiązywania współpracy międzyuczelnianej, a także przybliżenie idei i misji FarU.

 Uczestnicy konkursu mogą zgłosić projekt w następujących kategoriach:

 • aktywizacja studenckiego życia kulturalnego lub sportowego, 
 • działania na rzecz promocji zdrowego stylu życia,
 • działania na rzecz ochrony środowiska,
 • innowacje, nowe technologie,
 • działalność na rzecz środowiska lokalnego,
 • popularyzacja nauki,
 • inna 

lub dyscyplinach naukowych:

 • nauki humanistyczne (archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, studia literackie, kulturoznawstwo i religioznawstwo, studia artystyczne),
 • inżynieria i technologia (architektura i urbanistyka, automatyka, elektronika i elektrotechnika, technologia informacyjno-komunikacyjna, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka),
 • nauki medyczne i o zdrowiu (farmakologia i farmacja, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu),
 • nauki rolnicze (leśnictwo, rolnictwo i ogrodnictwo, żywienie i technologia żywności, nauki weterynaryjne, nauki o zwierzętach i rybołówstwo),
 • nauki społeczne (ekonomia i finanse, geografia społeczno-gospodarcza i gospodarka przestrzenna, badania bezpieczeństwa, nauka o komunikacji i mediach, politologia i administracja publiczna, studia zarządzania i jakości, prawo, socjologia, edukacja, prawo kanoniczne, psychologia),
 • nauki przyrodnicze (astronomia, informatyka i informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i pokrewne nauki o środowisku),
 • teologia,
 • sztuka (film i teatr, muzyka, sztuki piękne i konserwacja dzieł sztuki).

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy do 20 listopada 2022 r

Formularz konkursowy składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera informacje ogólne, w których należy podać: tytuł projektu, nazwy kół naukowych składających projekt, dane osobowe kierownika lub kierowniczki projektu (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), skład zespołu realizującego projekt (maksymalnie 10 osób), terminy rozpoczęcia i zakończenia projektu oraz miejsce wykonywania projektu. Tutaj także trzeba będzie zaznaczyć kategorię konkursową lub dyscyplinę naukową.

W części drugiej należy przedstawić opis i zakres oddziaływania projektu (maks. 1500 znaków ze spacjami), cel projektu (maks. 1500 znaków ze spacjami), oczekiwane rezultaty (maks. 1500 znaków ze spacjami) oraz innowacyjność projektu (maks. 500 znaków ze spacjami).

Ważne daty:

 • od 15 października do 20 listopada – przyjmowanie zgłoszeń,
 • od 21 listopada do 7 grudnia – ocena prac, obrady komisji konkursowej,
 • 16 grudnia – ogłoszenie wyników.

Więcej informacji znajdziesz na: https://faru.edu.pl/pl/mistrzowie-wspolpracy.

50 wyświetleń