Program stażowy "Energia dla Przyszłości" | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-07-06

Program stażowy "Energia dla Przyszłości"

energia

Interesujesz się sektorem energetycznym? Chcesz zdobyć unikalną wiedzę i doświadczenie, dowiedzieć się jak wygląda praca w dużych firmach energetycznych oraz Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a także zyskać perspektywę interesującej pracy sektorze energetycznym?

Weź udział w programie stażowym „Energia dla Przyszłości” organizowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspólnie z Polską Grupa Energetyczną S.A., Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A., Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.

Kto może wziąć udział w stażu?

Do udziału w VII edycji programu stażowego zapraszamy studentów i absolwentów 15-stu uczelni technicznych – szczegóły w ogłoszeniu o naborze (do pobrania na dole strony).

Jakie wynagrodzenie otrzyma stażysta?

Każdy stażysta otrzyma wynagrodzenie w wysokości 4 000 zł brutto miesięcznie przez okres 12 miesięcy.

Ile trwa program stażowy i w jakim terminie będzie realizowany?

Program stażowy trwa 12 miesięcy i będzie realizowany od października 2022 r. do września 2023 r.

Gdzie jest realizowany staż?

Staż jest realizowany zarówno w siedzibach 4 spółek energetycznych zlokalizowanych w różnych miastach na terenie całego kraju, w tym m. in. w Warszawie oraz w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie.

Jak wygląda harmonogram realizacji stażu?

Każdy stażysta realizuje staż przez 12 miesięcy (od października 2022 r. do września 2023 r.), w tym czasie zapoznaje się ze specyfiką pracy w 4 spółkach energetycznych oraz Ministerstwie Klimatu i Środowiska podczas „stażu rotacyjnego”, a następnie realizuje 6-miesięczny „staż właściwy” w wybranej spółce energetycznej – szczegóły w Regulaminie Organizacji Programu Stażowego (do pobrania na dole strony).

Jak aplikować na staż?
 • Przeczytaj ogłoszenie o naborze,
 • Zapoznaj się z Regulaminem Organizacji Programu Stażowego (do pobrania na dole strony),
 • Prześlij wymagane dokumenty na adres: staz.energiadlaprzyszlosci@klimat.gov.pl;
Jakie są kolejne etapy naboru?
 • Czekaj na informację z ministerstwa,
 • Otrzymasz zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, 
 • Wskaż preferowanego Fundatora Stażu (wybraną Spółkę),
 • Podpisz umowę ze Spółką.
Do aplikacji dołącz:

Dokumenty niezbędne

Dokumenty dodatkowe (opcjonalnie)

 • zaświadczenie o praktyce/stażu/wolontariacie w instytucjach związanych z sektorem energetycznym,
 • kopia dokumentu (certyfikat) potwierdzającego znajomość języka obcego (innego niż j. angielski) na poziomie B2,
 • zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu/ukończeniu studiów na drugim kierunku (ekonomiczny lub pokrewny).
Jakie są zasady wyboru kandydatów?

W procesie naboru na staż zostanie wyłonionych maksymalnie 32 kandydatów, którzy uzyskają najwyższą punktację. Podstawą decyzji o przyjęciu na staż będą formalne i merytoryczne kryteria wyboru kandydatów.

Kryteria wyboru kandydatów:

Obligatoryjne:

 1. Rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca:
 • wiedzę merytoryczną z obszaru energii oraz umiejętność analitycznego myślenia,
 • znajomość języka angielskiego.

Opcjonalne:

 1. udokumentowana praktyka/staż/wolontariat w instytucjach związanych z sektorem energetycznym,
 2. udokumentowana znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2 (certyfikat),
 3. udokumentowane studia na drugim kierunku (ekonomia lub pokrewne).
Kontakt:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: staz.energiadlaprzyszlosci@klimat.gov.pl

Materiały

Ministerstwo Klimatu i Środowiska - VII edycja Programu stażowego "Energia dla Przyszłości"

142 wyświetleń