Dział Kształcenia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dział Kształcenia
 • 2023-09-27

  Usprawnienia od nowego roku akademickiego

  Uprzejmie informujemy, że w związku z zarządzeniem Rektora PG nr 39/2023 z 1 września 2023 r., od 1 października 2023 r. w postępowaniach administracyjnych dotyczących skreślania z listy studentów do wnoszenia i doręczania pism używamy wyłącznie uczelnianego systemu Moja PG – moduł Dokumenty KPA. Postępowania administracyjne dotyczące skreślania z listy studentów,...

 • 2023-09-22

  Nabór wniosków w ramach Indywidualnych Studiów Badawczych i w ramach programu RADIUM

  ISB oraz program Radium stanowią element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi uczelni, Działania III.1. (Modyfikacja systemu kształcenia na I i II stopniu studiów). Uwaga Wniosek ISB i Radium należy złożyć wyłącznie w formie...

 • 2023-05-17

  Nabór wniosków w ramach Indywidualnych Studiów Badawczych i w ramach programu RADIUM

  Kolejny nabór wniosków w ramach Indywidualnych Studiów Badawczych i w ramach programu RADIUM   Indywidualne studia badawcze, zwane dalej ISB, umożliwiają tworzenie indywidualnych ścieżek kształcenia dla najzdolniejszych studentów studiów drugiego stopnia w powiązaniu z realizowanymi przez nich badaniami w ramach projektów badawczych. W ramach Programu RADIUM możliwe jest...

 • 2022-10-05

  Kolejny nabór wniosków w ramach Indywidualnych Studiów Badawczych (05.10-04.11) i w ramach programu RADIUM (05.10-30.11)

  Indywidualne studia badawcze, zwane dalej ISB, umożliwiają tworzenie indywidualnych ścieżek kształcenia dla najzdolniejszych studentów studiów drugiego stopnia w powiązaniu z realizowanymi przez nich badaniami w ramach projektów badawczych.         W ramach Programu RADIUM możliwe jest uzyskanie grantu uczelnianego przeznaczonego na sfinansowanie kosztów prowadzonych badań...

Dział Kształcenia

Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
+48 58 347 17 87
ksztalc@pg.edu.pl