Trwa nabór. Granty dla studentów z programu Radium. | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-11-21

Trwa nabór. Granty dla studentów z programu Radium.

Grafika Radium

W ramach Programu Radium możliwe jest uzyskanie grantu uczelnianego, przeznaczonego na sfinansowanie prowadzonych badań naukowych przez studentów II stopnia w ramach Indywidualnych Studiów Badawczych.

Indywidualne studia badawcze (zwane dalej ISB) umożliwiają tworzenie indywidualnych ścieżek kształcenia dla najzdolniejszych studentów studiów II stopnia w powiązaniu z realizowanymi przez nich badaniami w ramach projektów badawczych.
 

Adresaci programu:

Studenci II stopnia poprzez samodzielne wypełnienie zgłoszenia lub z ramienia Dziekana, Mentora, Opiekuna naukowego albo Kierownika projektu.

Jak aplikować?

Nabór wniosków trwa od 21 września do 24 listopada 2023 r, godz. 23:59.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty.

Projekty podlegają ocenie Komisji Oceniającej. Ostateczną decyzję o przyznaniu grantu podejmie Rektor.

Kategorie kosztów, które można zaplanować w projekcie:

  • zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, materiałów nietrwałych, w tym odczynników,
  • zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego dla realizacji badań,
  • zakup usług obcych niezbędnych do realizacji badań,
  • koszty związane z upowszechnianiem badań (delegacje i pobyt, opłaty za publikacje, udział w konferencjach).
30 wyświetleń