Wyróżnienie HR dla PG od Komisji Europejskiej na następne 3 lata | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-06-30

Wyróżnienie HR dla PG od Komisji Europejskiej na następne 3 lata

logo HR

Politechnika Gdańska otrzymała Wyróżnienie HR Exellence in Research na kolejne trzy lata. Prawo do posługiwania się Logo HR przyznawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które działają na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych.

Asesorzy z KE docenili staranność dostosowania działań HR, podejmowanych na PG, do zasad zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych. Przedłożone dokumenty „kompleksowa ocena wewnętrzna” i Strategia HR4R PG 2022-2025 spełniły wszystkie wymagania stawiane przez KE dotyczące postępu i jakości polityki kadrowej, a  PG została uznana za instytucję tworzącą stymulujące i sprzyjające środowisko dla naukowców.

Zespół oceniający, pod przewodnictwem prof. Adriany Burlea-Schiopoiu, wskazał wiele silnych stron PG i dobrych praktyk realizowanych na rzecz naukowców, i całej wspólnoty akademickiej. Wśród nich znalazły się elementy polecane innym organizacjom w całej Europie, takiejak: wzmocniona pozycja PG i pracowników naukowych, wsparte umiędzynarodowienie i mobilność dzięki statusowi IDUB, różnorodność programów szkoleniowych i warsztatów oferowanych na PG, utworzenie Centrum HR, otwartego na głos kadry uczelni. Wśród rozwiązań formalnych znalazły się: dwujęzyczna dokumentacja i informacje na stronie Excellence-in-Research, karty samomonitorujące jako mechanizm monitorowania i oceny realizacji Strategii HR4R. Komisja Europejska wyróżniła również świadomość potrzeby i wsparcie w zapewnianiu równowagi praca-życie osobiste.

W opracowanie i realizację Strategii HR4R PG zaangażowanych jest wiele osób i zespołów. Na bieżąco pracują uczelniane zespoły ds. wdrożenia i monitorowania wdrożenia zasad Karty i Kodeksu oraz Zespół monitorujący warunki rozwoju i badań prowadzonych przez młodych naukowców. Organizacyjnie nad całością procesów opiekę sprawuje prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. rozwoju i organizacji, a koordynacją działań zajmuje się Centrum HR-Rozwój. Pracownicy PG są informowani o realizacji ważnych przedsięwzięć HR na stronie Excellence-in-Research oraz w komunikatach na Strefie Pracownika i Newsletterach HR, są zapraszani na otwarte spotkania „Porozmawiajmy o… i porozmawiajmy z…”, na których dyskutowane są ważne kwestie dla wspólnoty akademickiej.

94 wyświetleń