Zgodnie z art. art. 37 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. na Uczelni wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD). 

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Politechnikę Gdańską.

Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych Politechniki Gdańskiej nie należy natomiast załatwianie innych spraw (np. związanych z realizacją zamówień publicznych czy zatrudnieniem).