Obowiązek informacyjny | Politechnika Gdańska

Treść strony

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny to jeden z podstawowych obowiązków spoczywających na administratorze danych osobowych. Jest on realizowany na podstawie art. 13 w przypadku zbierania danych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą (np. zbierania wypełnionych kwestionariuszy, formularza on-line) oraz art. 14 w przypadku zbierania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą (w sytuacjach kiedy osoba, której dane dotyczą nie uczestniczy w procesie gromadzenia jej danych).

Celem tego obowiązku jest przekazanie osobom, których dane dotyczą informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych a w szczególności:

  • kto jest administratorem ich danych,
  • w jakim celu są przetwarzane ich dane i  na jakiej podstawie prawnej,
  • jakie przysługują tym osobom prawa w związku z przetwarzaniem ich danych,
  • czy i komu ich dane będą udostępnione.

Przykładowe klauzule informacyjne na podstawie art. 13 i art. 14 RODO:

Ogólna klauzula informacyjna jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej PG - w zakładce Ochrona Danych Osobowych.