System Zarządzania Jakością Kształcenia | Politechnika Gdańska

Treść strony

System Zarządzania Jakością Kształcenia

Uczelniany System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia funkcjonuje na Politechnice Gdańskiej od 2004 r. (Zarządzenie Rektora PG nr 9/2004 z 26 marca 2004 r.). Na wydziałach i w centrach dydaktycznych działają wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia, umożliwiające systematyczne monitorowanie, ocenę i doskonalenie realizowanego procesu kształcenia na wszystkich kierunkach i poziomach studiów wyższych, studiach doktoranckich oraz studiach podyplomowych, pod kątem realizacji zakładanych efektów kształcenia oraz aktualizacji programów kształcenia. Działania projakościowe dotyczą również polityki kadrowej i ogólnie rozumianej infrastruktury Uczelni.

Obecna regulacja 

Zarządzenie Rektora PG nr 65/2022 z 30 września 2022 r. (pdf, 249.68kB)

Cele Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia

Struktura Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia