Procedury uczelniane | Politechnika Gdańska

Treść strony

Procedury uczelniane

Procedura 1 Monitorowanie Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia 04.09.2013_w3.pdf (pdf, 342.55kB)


Procedura 2 - Zgłaszanie potrzeby wprowadzenia zmiany w zakresie jakości kształcenia 23 01 2013_ w7 (pdf, 205.59kB)


Procedura 3 - Weryfikacja antyplagiatowa 25_09_2013_w9.pdf (pdf, 258.89kB)

PO 23-2019 w spr. weryfikacji antyplagiatowej prac dyplomowych (pdf, 376.77kB)


Procedura 4 - Ankieta oceny nauczycieli_w.4 (pdf, 642.19kB)


Procedura 5 - Ankietyzacja przedmiotu, modulu_w2_10_03_2016 (pdf, 393.78kB)


Procedura 6 - Ankietyzacja studiów doktoranckich i podyplomowych_w2 (pdf, 393.14kB)


Procedura 7 - System rozwiązywania sytuacji konfliktowych_23_03_2015 (pdf, 255.29kB)


Procedura 8 - Hospitacje z 13.12.2018_w4.pdf (pdf, 350.59kB)


Załącznik nr 1 do procedury nr 8_w.4 (pdf, 237.63kB)


Procedura 9 - System oceniania stopnia opanowania efektów uczenia się_w3 (pdf, 387.83kB)


Procedura 10 - Kształcenie na odległość_07 09 2013_w9 (docx, 165.72kB)


Procedura 10 Ocena zgodności systemu aplikacji z przepisami o ochronie danych osobowych_w9 (docx, 148.12kB)


Procedura 10 Załącznik 2 do procedury - Tabela zmian_07 09 2013_w9 (doc, 178.50kB)


Procedura 11 - Zasady zmiany kierunku, formy studiów, wydziału, uczelni przez studenta_12.06.2014_w2 (pdf, 348.73kB)


Procedura 12 - System weryfikacji uczenia się_wersja 4 (pdf, 768.85kB)


Procedura 13 - Uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne 16_07_2015_w3 (pdf, 377.31kB)


Przedmiot humanistyczno – społeczny objęty jest planem studiów, prowadzony w formie wykładu w wymiarze 30 godzin i 2 punktów ECTS. Zajęcia w semestrze letnim 2022/2023 będą prowadzone on-line i będą odbywały się w poniedziałki w godz. 17.00 – 19.00.
Więcej informacji na stronie.

Procedura 14 - Nostryfikacja - w_1 - PL-EN (pdf, 783.37kB)


Procedura 15 - Wprowadzanie zmian w programach studiów 02 11 2022 (pdf, 184.93kB)