Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa działa przy Politechnice Gdańskiej na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. 100 poz. z dnia 19 grudnia 1992 r.) oraz Statutu.
 

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa to forma samopomocy koleżeńskiej w miejscu pracy. Każdy pożyczkobiorca korzysta z pieniędzy stanowiących własność jego kolegów – członków tej samej kasy. Pożyczki są nieoprocentowane i spłacane w miesięcznych ratach. Członkostwo w kasie jest dobrowolne.

Oszczędzanie: co miesiąc może być odprowadzane np. 5% wynagrodzenia brutto, składki systematycznie powiększają wysokość wkładu, który w przypadku wypisania się z KZP odzyskiwany jest w całości.