Koleżeńska Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

działa przy Politechnice Gdańskiej na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. 100 poz. z dnia 19 grudnia 1992 r.) oraz Statutu.

Koleżeńska Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa to forma samopomocy koleżeńskiej w miejscu pracy. Każdy pożyczkobiorca korzysta z pieniędzy stanowiących własność jego kolegów – członków tej samej kasy. Pożyczki są nieoprocentowane i spłacane w miesięcznych ratach. Członkostwo w kasie jest dobrowolne.

Oszczędzanie: co miesiąc może być odprowadzane np. 5% wynagrodzenia brutto, składki systematycznie powiększają wysokość wkładu, który w przypadku wypisania się z KKZP odzyskiwany jest w całości.