Zarząd:

Kowalewski Krzysztof - przewodniczący

Filip Daria

Rauhut-Sobczak Bronisława

 

Komisja Rewizyjna:

Joanna Kowalewska - Przewodnicząca

Sylwia Chodubska

Aleksandra Głowacka

Iwona Olszewska