Zarząd

Krzysztof Kowalewski
przewodniczący
Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Alicja Sekuła
skarbnik
Wydział Zarządzania i Ekonomii

Monika Kowalska-Dykier
sekretarz
Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki


Agnieszka Parzewska
Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Anetta Gorloff-Żukowska
Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Księgowa

Monika Cymborska
Kwestura, Dział Księgowości, Gmach B, 05
kkzp@pg.edu.pl

Komisja Rewizyjna

Joanna Kowalewska
przewodnicząca
Wydział Architektury

Aleksandra Głowacka
sekretarz
Centrum Usług Informatycznych

Barbara Gentkowska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Iwona Olszewska
Wydział Architektury