Zarząd i Komisja Rewizyjna | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zarząd i Komisja Rewizyjna

Zarząd

Krzysztof Kowalewski
przewodniczący
Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,

Daria Filip
skarbnik
tel.+48 58 347 25 33
Kwestura, Dział Księgowości, Gmach B, 05

Monika Kowalska-Dykier
sekretarz
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 229


Agnieszka Parzewska
Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Alicja Sekuła 
Wydział Zarządzania i Ekonomii

Księgowa

Monika Cymborska
Kwestura, Dział Księgowości, Gmach B, 05
kkzp@pg.edu.pl

Komisja Rewizyjna

Joanna Kowalewska
przewodnicząca
Wydział Architektury, Gmach Główny, 312a

Aleksandra Głowacka
sekretarz
Centrum Usług Informatycznych, Gmach Główny, 259

Sylwia Chodubska
Wydział Architektury, Gmach Główny, 315

Iwona Olszewska
Wydział Architektury, Gmach Główny, 315