Prorektor ds. kształcenia

data urodzenia
1971

wykształcenie

 • Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki (1995)

stopień/tytuł naukowy

 • doktor habilitowany – Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (2017),
 • doktor – Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (2003)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: asystent (2000–2003), adiunkt (2003–2017), profesor nadzwyczajny (2017–2019), profesor uczelni (od 2019)

pozycja akademicka

 • prorektor ds. kształcenia (od 2022)
 • prodziekan ds. organizacji studiów (2020-2022),
 • przewodniczący komisji programowej międzywydziałowego kierunku Inżynieria biomedyczna (od 2020)
 • z-ca kierownika Katedry Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (od 2018)

funkcje instytucjonalne

 • członek Komitetu Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna PAN (od 2020),

staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • Dania, Storstroms AMT, Nykobing F. (maj–czerwiec 1996)
 • Belgia, Vrije University of Brussels (lipiec–sierpień 1998)

członkostwo w towarzystwach naukowych

 • członek Board Associate Editors of International Journal of Quantitative InfraRed Thermography (od 2018),
 • członek Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej (od 2005)
 • członek Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej (od 2005)
 • członek IEEE, IEEE IES (od 2018)

zainteresowania naukowe

 • zagadnienia zastosowania metod termografii w podczerwieni w aplikacjach medycznych,
 • aktywna termografia dynamiczna w badaniach nieniszczących,
 • technologie AAL – Ambient Assisted Living, wspomaganie osób starszych i przewlekle chorych technologiami ITC
 • przetwarzanie obrazów

publikacje/profil naukowy

Most Wiedzy

Google Scholar

ORCID

ResearcherID
 

nagrody i odznaczenia

 • Andronicos G. Kantsios Award; Orlando, USA (2001),
 • Thermosense Award, Orlando, USA (2001),
 • Nagroda Siemensa (2004),
 • Złoty medal na 6. Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON 2010 za produkt innowacyjny „eDmuchawka“, Gdańsk (2010),
 • Srebrny medal na 6. Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON 2010 za produkt innowacyjny „Proksy kolor“, Gdańsk (2010),
 • Złoty medal na 7. Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON 2011 za produkt innowacyjny „HARN“, Gdańsk (2011),
 • Srebrny medal na 7. Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON 2011 za produkt innowacyjny „eWaga“, Gdańsk (2011),
 • Srebrny medal na 8. Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON 2012 za produkt innowacyjny „eNarzuta“, Gdańsk (2012),
 • Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich, SALMED 2012 za produkt innowacyjny „eDmuchawka“, Poznań (2012),
 • Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich, SALMED 2012 za produkt innowacyjny „eWaga“, Poznań (2012),
 • Srebrny medal 9. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON 2013, za produkt innowacyjny „Domowy asystent osób starszych i chorych“ Gdańsk (2013),
 • Nagrody rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia naukowe i badawczo-rozwojowe: II stopnia (1),
 • Nagrody rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia dydaktyczne: II stopnia (1),
 • Nagrody rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia organizacyjne: III stopnia (1)