Bronze Open Access | Politechnika Gdańska

Treść strony

Bronze Open Access

Publikacje naukowe udostępnione do publicznego obiegu, np. na stronie internetowej wydawcy, bez określenia zasad dalszego użytkowania poprzez licencję. Termin ten powstał stosunkowo niedawno, około 2015 r., w odpowiedzi na konieczność uwzględnienia nowej kategorii otwartego dostępu, która nie mieściła się w dotychczasowych definicjach.

Publikacje tworzone w ramach brązowego otwartego dostępu dzielą się na:

  • publikacje wydawców publikujących w ramach otwartego dostępu po okresie przejściowym tzw. embargo,
  • publikacje z zawartością otwartą do edycji (również te nie poddane recenzji),
  • publikacje promocyjne udostępnione jednorazowo,
  • publikacje wydawców publikujących w modelu złotym, ale nie należących do DOAJ.

Artykuły publikowane przez wydawców są często niedostępne w sieci lub też zmieniają swój status z dostępnych za opłatą na bezpłatne.

Brak jasnej polityki wydawniczej czasopism naukowych lub zawirowania prawne mogą prowadzić do zjawiska coraz szerszego pojawiania się publikacji w modelu brązowego otwartego dostępu. Ten sposób publikacji budzi wiele niejasności i rodzi wiele pytań wskazanych również w publikacjach naukowych.