Diamond Open Access | Politechnika Gdańska

Treść strony

Diamond Open Access

Diamentowy Otwarty Dostęp (OD), znany też jako Platynowy lub Sponsorowany OD. Inne terminy powiązane z Diamentowym OD to subsydiowane publikacje o otwartym dostępie i ‘no fee’ journals. Termin Diamentowy OD odnosi się do czasopism o otwartym dostępie, które nie pobierają opłat autorskich (APC - Article Processing Charges). Diamentowy OD oznacza, że publikacja jest otwarta dla czytelników (tak jak w Złotym OD) oraz że autorzy nie ponieśli kosztów finansowych związanych z publikacją w czasopiśmie (w przeciwieństwie do Złotego OD).

Podstawową różnicą między czasopismami o Złotym i Diamentowy OD jest model finansowania. APC są czynnikiem oddzielającym obie formy OD. Czasopisma w Diamentowym OD są zazwyczaj finansowane przez instytucje i uniwersytety związane z danym czasopismem. Koszty publikowania w takich czasopismach pokrywane są również przez opłaty pobierane od podmiotów, które zrzeszają się w ramach konsorcjów, a także z grantów i reklam.

Czasopisma w Diamentowym OD korzystają z różnorodnych modeli biznesowych. Niektóre bezpłatne czasopisma OD mają bezpośrednie lub pośrednie dotacje od instytucji takich jak uniwersytety, laboratoria, ośrodki badawcze, biblioteki, szpitale, muzea, towarzystwa naukowe, fundacje lub agencje rządowe. W niektórych przypadkach w celu finansowania wykorzystywana jest również odrębna metoda publikacji (poza OD). Niektóre czasopisma mają dochody z reklam, usług pomocniczych, składek członkowskich, darowizn, przedruków lub druku lub edycji premium. Inne natomiast polegają na wolontariacie.

Czasopisma, których artykuły udostępniane są w ramach platynowego OD, indeksowane są w DOAJ (The Directory of Open Access Journals).

Raport OA Diamond Journals Study