Gold Open Access | Politechnika Gdańska

Treść strony

Gold Open Access

Jeden z modeli publikowania w otwartym dostępie, w którym wydawcy czasopism udostępniają wszystkie artykuły i powiązane treści bezpłatnie na stronie internetowej czasopisma, natychmiast po publikacji.

Dwa warianty:
  1. Full Gold OA lub Pure Gold OA - w tym modelu nie ma opłat abonamentowych, a wydawcy uzyskują dochody pobierając opłaty od autorów lub instytucji. Opłaty te znane są jako APC - „opłaty za przetwarzanie artykułu” (z ang. Article Processing Charges).
  2. Hybrid Gold OA - w tym wariancie autorzy publikują w tradycyjnych czasopismach subskrypcyjnych, ale mogą wybrać złoty dostęp dla swoich publikacji opłacając APC. Wówczas po opublikowaniu artykułu jest on dostępny w sposób otwarty dla wszystkich czytelników. W czasopismach hybrydowych tylko część artykułów dostępna jest w ten sposób. Pozostałe artykuły, które nie są dostępne za pośrednictwem złotego OA, nie mogą być przeglądane przez czytelników, którzy nie subskrybują tych czasopism.
Korzyści z publikowania w złotym modelu:
  • Swobodny dostęp od pierwszego momentu opublikowania - artykuł dostępny jest dla wszystkich użytkowników, gdy tylko zostanie opublikowany, co oznacza, że można go natychmiast wykorzystać. Zwiększa to znacznie dostęp do najnowszych badań i wpływa korzystnie na rozwój dalszych prac.
  • Szerokie prawo do eksploatacji - zazwyczaj artykuły ze stron internetowych wydawców są licencjonowane na warunkach bardziej liberalnych niż standardowe prawa autorskie. Oznacza to, że dostęp do artykułów jest otwarty i daje prawo do korzystania z utworu.
  • Wzrost liczby cytowań - stała i natychmiastowa dostępność publikacji online, zapewnia wysoki poziom widoczności, która ma pozytywny wpływ na szeroką dystrybucję treści i wyższą cytowalność.