Czym jest szczęście? | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-10-17

Czym jest szczęście?

Happy twarz
W tym roku przypada 10. edycja World Happiness Report wykorzystującego dane z globalnych badań, głównie Gallup World Poll, aby przedstawić, jak ludzie w ponad 150 krajach na całym świecie oceniają swoje życie. Na pierwszym miejscu – po raz piąty z rzędu – znalazła się Finlandia, której mieszkańcy i mieszkanki już od wielu lat najwyżej oceniają jakość swojego życia. Polska uplasowała się w tym rankingu na 48. miejscu (spadek o prawie 9 miejsc w stosunku do poprzedniej edycji badania).  

World Happiness Report bierze pod uwagę trzy czynniki: ogólną ocenę życia (określaną w skali od 0 do 10, gdzie 10 to życie najbardziej satysfakcjonujące; uczestnicy badania, odpowiadając na to pytanie, są proszeni o wzięcie pod uwagę takich wskaźników jak PKB, wsparcie społeczne, długość życia w zdrowiu, wolność, hojność i korupcję); pozytywne emocje (uczestnicy badania mają odpowiedzieć, czy poprzedniego dnia doświadczyli jednej z trzech aktywności: śmiechu, radości i nauki lub robienia czegoś ciekawego); negatywne emocje (uczestnicy badania mają odpowiedzieć, czy poprzedniego dnia doświadczyli jednej z trzech emocji: zmartwienia, smutku i złości). Raport powstaje na podstawie danych zebranych w ciągu trzech lat.
W pierwszej dziesiątce najszczęśliwszych krajów świata znalazły się poza Finlandią również Dania, Islandia, Szwajcaria, Holandia, Luksemburg, Szwecja, Norwegia, Izrael i Nowa Zelandia. Ranking zamykają Zambia, Malawi, Tanzania, Sierra Leone, Lesotho, Botswana, Rwanda, Zimbabwe, Liban i Afganistan.
Zarówno World Happiness Report, jak i inne publikacje w tym zakresie, m.in. autorstwa OECD (The Organisation for Economic Co-Operation and Development), wyraźnie pokazują, że PKB przestał być wystarczającym i uniwersalnym wskaźnikiem społecznego dobrobytu. Już nie tylko wysokość dochodów i posiadane dobra materialne, ale również jakość pracy, dom, zdrowie, wiedza i umiejętności, stan środowiska naturalnego, bezpieczeństwo, work-life balance, więzi społeczne, zaangażowanie społeczne i w końcu subiektywne poczucie wellbeing składają się na całościowy obraz naszego poczucia szczęścia. Dlatego coraz częściej obok (albo zamiast) PKB używa się innych wskaźników, takich jak wskaźnik rozwoju społecznego HDI (Human Development Index), globalny indeks rozwoju społecznego (Social Progress Index) czy wskaźnik jakości życia (Quality of Life) uwzględniających, poza wymienionymi wyżej, również takie wartości jak wolność polityczną, równość płci czy możliwość awansu społecznego. Jak to się przekłada na nasze poczucie szczęścia i zadowolenia
w pracy?

Wellbeing w pracy

W nowoczesnych organizacjach temat work-life balance i employee experience jest traktowany bardzo poważnie i nie ogranicza się do owocowych czwartków czy stref wypoczynku z wygodnymi meblami i stołami do gry w piłkarzyki (choć takie działania również mają znaczenie). Poprzez wellbeing rozumie się w takich organizacjach ogólną chęć pracowników do pracy, atmosferę w biurze, w tym relacje pomiędzy pracownikami oraz pracownikami i kadrą zarządzającą, stabilność zatrudnienia i stabilność finansową, poczucie satysfakcji i dumy z wykonywanej pracy oraz zdrowie psychiczne i fizyczne.
O tym, że dbałość o dobrostan pracowników powinna być ważnym i stałym elementem modelu pracy każdej organizacji, chyba nie trzeba już dziś nikogo przekonywać. Lepsze fizyczne, mentalne i emocjonalne poczucie pracownika przekłada się bezpośrednio na m.in. mniejszą absencję w pracy, większe zaangażowanie w wykonywane obowiązki czy silniejszą relację z innymi pracownikami. Co ważne, prowadzenie działań z zakresu szeroko rozumianego wellbeing pracowników pomaga organizacji w budowaniu pozytywnego wizerunku wśród partnerów i potencjalnych pracowników. Coraz więcej firm, ale też podmiotów publicznych przekonuje się, że aby zatrzymać cennego pracownika nie wystarczy już atrakcyjna oferta finansowa i jasna ścieżka awansu, ale również pakiet wsparcia z zakresu work-life balance i wellbeing.
Może zacznijmy zatem od szwedzkiej fiki (tradycyjnej w Szwecji przerwy na kawę w pracy) i porozmawiajmy, jak na Politechnice Gdańskiej możemy zadbać o dobrostan pracowników i studentów? Pierwsze kroki już zostały wykonane.
W połowie września na Politechnice Gdańskiej ruszył projekt „Hej, wszystko OK?”, którego koordynatorem jest Dział Współpracy Międzynarodowej. Celem projektu jest
poprawa szeroko rozumianego dobrostanu pracowników i studentów uczelni. Wśród zaplanowanych działań znalazły się warsztaty z różnic kulturowych, warsztaty z mediacji,
w tym mediacji rówieśniczej, seminaria z radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, indywidualne konsultacje z psychologiem oraz zajęcia jogi i mindfulness. Projekt jest realizowany w ramach programu „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Czy wiesz, że:
Baza danych „Ngram” Google Books rejestruje częstotliwość występowania wszystkich krótkich fraz w publikowanych książkach. Porównując, jak często słowo lub fraza związana z nauką o dobrostanie pojawia się w tekście drukowanym, baza danych może nakreślić obraz tego, jak zainteresowanie szczęściem i dyskurs wokół mierzenia dobrostanu zmieniają się w czasie. Od 2013 roku słowo „szczęście” pojawia się częściej niż fraza „produkt krajowy brutto” (PKB), starszy wyznacznik postępu, którego częstotliwość używania spada od 2010 roku. Terminy „zadowolenie z życia” i „subiektywny dobrostan” występują znacznie rzadziej niż „szczęście”, ale ich liczba również stale rośnie od ponad dwóch dekad. Od 1995 roku częstotliwość używania słowa „szczęście” jako ułamka wszystkich tekstów w książkach wzrosła ponad dwukrotnie, podczas gdy „subiektywnego dobrostanu” wzrosła ośmiokrotnie.
[źródło: World Happiness Report / worldhappiness.report/ed/2022/trends-in-conceptions-of-progress-and-well-being/]

Justyna Sudakowska / Dział Współpracy Międzynarodowej
justyna sudakowska@pg.edu.pl

186 wyświetleń