Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS) jest ogólnokrajową organizacją non-profit związaną ściśle z uczelniami technicznymi na terenie całej Polski. Organizacja skupia pracowników naukowych, działających w dziedzinie szeroko pojętej mechaniki. Towarzystwo działa nieprzerwanie od 1958 roku. 
Siedziba Zarządu Głównego  PTMTS mieści się na terenie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej - http://www.ptmts.org.pl/

Oddział Gdański PTMTS zrzesza członków z kilku wydziałów Politechniki Gdańskiej (WILiŚ, WOiO i WM), a także ośrodków PAN (IMP i IBW). Siedzibą Oddziału Gdańskiego jest Politechnika Gdańska, Katedra Mechaniki Budowli na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.