Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oddział Gdański | Politechnika Gdańska

Treść strony

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oddział Gdański

PTMTS oddział Gdański

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS) jest ogólnokrajową organizacją non-profit związaną ściśle z uczelniami technicznymi na terenie całej Polski. Organizacja skupia pracowników naukowych, działających w dziedzinie szeroko pojętej mechaniki. Towarzystwo działa nieprzerwanie od 1958 roku. 
Siedziba Zarządu Głównego  PTMTS mieści się na terenie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Oddział Gdański PTMTS zrzesza członków z kilku wydziałów Politechniki Gdańskiej, a także ośrodków PAN. Siedzibą Oddziału Gdańskiego jest Politechnika Gdańska, Katedra Mechaniki Budowli na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.