Członkowie oddziału

1

dr inż. Marcin Abramski

2

dr hab. inż. Andrzej Ambroziak

3

dr inż. Marek Augustyniak

4

dr inż. Mariusz Banaszkiewicz

5

prof. dr hab. inż. Eustachy Burka

6

prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski

7

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki

8

dr hab. Victor Eremmev

9

dr inż. Tomasz Falborski

10

dr inż. Tomasz Ferenc

11

dr hab. inż. Marek Galewski

12

dr hab. inż. Jerzy Głuch

13

dr hab. inż. Jarosław Górski

14

dr inż. Władysław Grzesiak

15

prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała

16

dr hab. inż. Piotr Iwicki

17

prof. dr hab. inż. Robert Jankowski

18

dr inż. Marek Krzysztof Jasina

19

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński

20

dr inż. Michał Karcz

21

prof. dr hab. inż. Jan Kiciński

22

prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski

23

dr inż. Violetta Konopińska

24

dr inż. Dariusz Kowalski

25

dr hab. inż. Ireneusz Kreja

26

dr hab. inż. Marcin Kujawa

27

dr hab. inż. Marek Kulczykowski

28

dr inż. Marcin Lemański

29

dr hab. inż. Krzysztof Lipiński

30

dr hab. inż. Wojciech Litwin

31

dr hab. inż. Izabela Lubowiecka

32

dr inż. Michał Mazur

33

prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk

34

dr hab. inż. Tomasz Mikulski

35

dr Anita Milewska

36

dr inż. Mikołaj Miśkiewicz

37

dr inż. Tomasz Ochrymiuk

38

dr inż. Piotr Omenzetter

39

dr inż. Rafał Ossowski

40

prof. dr hab. inż. Wiesław Ostachowicz

41

dr inż. Aleksander Perliński

42

prof. dr hab. inż. Wojciech Pietraszkiewicz

43

prof. dr hab. inż. Jacek Pozorski

44

dr inż. Wojciech Puch

45

dr inż. Łukasz Pyrzowski

46

dr inż. Maciej Reichel

47

dr inż. Bogdan Rozmarynowski

48

dr hab. inż. Magdalena Rucka

49

prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki

50

prof. dr hab. inż. Romuald Rządkowski

51

dr inż. Agnieszka Sabik

52

prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki

53

dr inż. Arkadiusz Sitarski

54

dr inż. Marek Skowronek

55

dr inż. Łukasz Smakosz

56

dr inż. Katarzyna Szepietowska

57

dr hab. inż. Ryszard Szwaba

58

dr hab. inż. Michał Szydłowski

59

prof. dr hab. inż. Czesław Szymczak

60

dr hab. inż. Adam Szymkiewicz

61

prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz

62

dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska

63

dr hab. inż. Krzysztof Tesch

64

dr hab inż. Elżbieta Urbańska-Galewska

65

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde

66

dr inż. Karol Winkelmann

67

dr hab. inż. Wojciech Witkowski

68

prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt

69

dr inż. Wiktoria Wojnicz

70

prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga

71

dr hab. inż. Grzegorz Zboiński

72

dr hab. inż. Alfred Zmitrowicz

73

dr inż. Krzysztof Żerdzicki