Zarząd Oddziału (2021-2024)  

Przewodniczący :
dr hab. inż. Marcin Kujawa (PG WILiŚ)
V-ce Przewodniczący :
prof. dr. hab. inż. Jacek Pozorski (IMP PAN)
Skarbnik :
dr inż. Łukasz Smakosz (PG WILiŚ)
Sekretarz :
dr hab. inż. Wojciech Litwin (PG WOiO)
Członek :
dr hab. inż. Krzysztof Lipiński (PG WM)
Członek :
dr hab. inż. Marek Kulczykowski (IBW PAN)
Zastępca członka :
dr hab. inż. Victor Eremeyev (PG WILiŚ)
Zastępca członka :
dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska (PG WILiŚ) 

Komisja rewizyjna (2021-2024)

Przewodniczący :
prof. dr hab. inż. Adam Szymkiewicz
Członek :
dr hab. inż. Izabela Lubowiecka
Członek :
dr hab. inż. Marcin Abramski