Zarząd oddziału

Przewodniczący :
dr hab. inż. Marcin Kujawa (PG WILiŚ)
V-ce Przewodniczący :
prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski (PG WILIŚ)
Skarbnik :
dr inż. Łukasz Smakosz (PG WILiŚ)
Sekretarz :
dr hab. inż. Wojciech Litwin (PG WOiO)
Członek :
dr hab. inż. Krzysztof Lipiński (PG WM)
Członek :
dr hab. inż. Marek Kulczykowski (IBW PAN)
Zastępca członka :
dr hab. inż. Victor Eremeyev (PG WILiŚ)
Zastępca członka :
prof. dr. hab. inż. Jacek Pozorski (IMP PAN) 

Komisja rewizyjna

Przewodniczący :
prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk
Członek :
dr hab. inż. Magdalena Rucka
Członek :
dr hab. inż. Adam Szymkiewicz