Wybory uzupełniające do Samorządu Doktorantów 2021 / By-elections to the Doctoral Student Council 2021 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-11-05

Wybory uzupełniające do Samorządu Doktorantów 2021 / By-elections to the Doctoral Student Council 2021

Wybory

[PL]

W wyborach uzupełniających do Uczelnianej Rady Doktorantów kandydaci nie zgłosili się. Głosowanie nie zostanie przeprowadzone.


[EN] 

No candidates applied in the by-election to the Doctoral Students’ Council. The voting will not take place.

25 wyświetleń