Wybory do Rady Mieszkańców 2022 - Przedłużenie czasu na zgłoszenie | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-01-14

Wybory do Rady Mieszkańców 2022 - Przedłużenie czasu na zgłoszenie

Wybory

Komisja Rewizyjno-Wyborcza Samorządu Doktorantów PG informuje o przedłużeniu czasu na wysyłanie zgłoszeń z kandydaturą do Rady Mieszkańców DS12.

Kandydaci mogą zgłaszać się mailowo na adres sdpg@pg.edu.pl do 14.01.2022r. do godziny 23:59.

Wiadomości muszą być wysłane z konta w domenie @pg.edu.pl lub @student.pg.edu.pl w przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie przyjęte. W treści wiadomości należy podać imię, nazwisko oraz skan podpisanej zgody na kandydowanie: link

Wybory do Rady Mieszkańców DS12 odbędą się 25.01.2022r. w formie zdalnej za pomocą uczelnianej platformy www.pg.edu.pl. Link do głosowania zostanie przesłany osobno w wiadomości mailowej na konto politechniczne @pg.edu.pl.

[EN]
The Audit and Election Committee of the GUT Doctoral Student Council informs about extension of the time for sending candidatures to Resident Council of Dormitory No. 12.

Candidates can submit their candidatures by e-mail to sdpg@pg.edu.pl to 14.01.2022 until 23:59.

Messages must be sent from the account in the domain @pg.edu.pl, or @student.pg.edu.pl otherwise the application will not be accepted. In the body of the message please give your name, surname and a scan of the signed consent: link

Elections to the Resident Council of Dormitory No. 12 will be held on 25.01.2022 in a remote form using the university platform www.pg.edu.pl. The voting link will be sent separately in an email to @pg.edu.pl account.

25 wyświetleń