Wybory uzupełniające do Rady Mieszkańców 2022 / By-elections to the Resident Council 2022 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-09-12

Wybory uzupełniające do Rady Mieszkańców 2022 / By-elections to the Resident Council 2022

Wybory

[PL]
Komisja Rewizyjno-Wyborcza Samorządu Doktorantów PG serdecznie zaprasza Mieszkańców Domu Studenckiego nr 12 do udziału w wyborach uzupełniających do Rady Mieszkańców DS12.

Kandydaci mogą zgłaszać się mailowo na adres maria.ferlin@pg.edu.pl od 12.09.2022r. do 16.09.2022r. do godziny 23:59.

Wiadomości muszą być wysłane z konta w domenie @pg.edu.pl lub @student.pg.edu.pl w przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie przyjęte. W treści wiadomości należy podać imię, nazwisko oraz skan podpisanej zgody na kandydowanie: link

Wybory do Rady Mieszkańców DS12 odbędą się 26.09.2022r. w formie zdalnej za pomocą uczelnianej platformy www.pg.edu.pl. Link do głosowania zostanie przesłany osobno w wiadomości mailowej na konto politechniczne @pg.edu.pl.

[EN]
The Audit and Election Committee of the GUT Doctoral Student Council kindly invites Residents of Dormitory No. 12 to participate in the by-election to Resident Council of Dormitory No. 12.

Candidates can submit their candidatures by e-mail to maria.ferlin@pg.edu.pl from 12th Sept 2022 to 16th Sept 2022 until 23:59.

Messages must be sent from the account in the domain @pg.edu.pl, or @student.pg.edu.pl otherwise the application will not be accepted. In the body of the message please give your name, surname and a scan of the signed consent: link

Elections to the Resident Council of Dormitory No. 12 will be held on 26.09.2022 in a remote form using the university platform www.pg.edu.pl. The voting link will be sent separately in an email to @pg.edu.pl account.

36 wyświetleń