Wyniki wyborów uzup. 2022 do Rady Mieszkańców PG / Results of the 2022 by-elections to GUT Residents Council | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-11-13

Wyniki wyborów uzup. 2022 do Rady Mieszkańców PG / Results of the 2022 by-elections to GUT Residents Council

Wybory

[PL]

Wyniki wyborów uzup. 2022 do Rady Mieszkańców PG - doktorantów Domu Studenckiego nr 12 (DS12)

Wybory do Rady Mieszkańców - doktorantów Domu Studenckiego nr 12 zostały przeprowadzone w formie on-line w dniu 4 listopada 2022 roku.

Zgłosiła się jedna kandydatka: Malwina Kroczewska.

Oddano 31 głosów ZA, 7 głosów PRZECIW i 13 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
W związku z powyższym informujemy, że Malwina Kroczewska została członkiem Rady Mieszkańców doktorantów Domu Studenckiego nr 12.


[EN]

Results of the 2022 by-elections to GUT Residents Council - PhD students dormitory No. 12 (DS12)

The elections to the Resident Council of Dormitory No. 12 were conducted in an online form on the 4th of November 2022.

One candidate has come forward: Malwina Kroczewska.

There were 31 votes FOR,  7 votes AGAINST, and 13 ABSTAINING votes.
Therefore, we inform that Malwina Kroczewska became a member of the Resident Council of Dormitory No. 12.

118 wyświetleń