IV Kongres Młodej Nauki / 4th Congress of Young Science | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-04-15

IV Kongres Młodej Nauki / 4th Congress of Young Science

IV Kongres Młodej Nauki

[PL]

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością zapraszamy do zgłaszania referatów oraz posterów na IV Kongres Młodej Nauki, który odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 11-13 lipca 2024 roku.

Rejestracja odbywa się pod linkiem: LINK

Właśnie zakończyliśmy zapisy dla organizatorów paneli. Zapisy dla osób chcących zgłosić referat bądź poster trwają do 9 czerwca. W tym roku uczestnicy będą mieli możliwość zgłoszenia się aż do 70 paneli z różnych dziedzin nauki.

IV Kongres Młodej Nauki to wyjątkowa okazja dla młodych naukowców, aby zaprezentować wyniki badań, podzielić się swoimi tezami i nawiązać cenne kontakty naukowe. Wydarzenie ma międzynarodowy i multidyscyplinarny charakter, łączący różnorodne dziedziny naukowe.

Poniżej przekazujemy kilka najważniejszych informacji przydatnych osobom zainteresowanym uczestnictwem w Kongresie Młodej Nauki.

  • Uczestnicy przesyłający formularz zgłoszeniowy, muszą dołączyć abstrakt w formacie .docx oraz .pdf (wzór abstraktu: link). Abstrakty zostaną zweryfikowane przez opiekunów naukowych paneli i dopuszczone do wygłoszenia podczas panelu na Kongresie Młodej Nauki;
  • W ramach jednej opłaty można zgłosić 3 liczbę referatów oraz posterów.

Po zakończeniu Kongresu, uczestnicy będą mieli możliwość publikacji pokonferencyjnej artykułów w czasopiśmie „Progress. Journal of Young Researchers”, wydawanym przez Uniwersytet Gdański od 2016 roku. Czasopismo skierowane jest do młodych naukowców, studentów, doktorantów.

Uczestnictwo dla pierwszych 20 doktorantów Politechniki Gdańskiej jest nieodpłatne. Pełna opłata konferencyjna wynosi 380 zł, jednak możliwe jest ubieganie się o wsparcie z programu dofinansowania do wydarzeń naukowych (link).

W ramach opłaty zapewniamy uczestnikom materiały konferencyjne, pełne wyżywienie oraz możliwość udziału we wszystkich zaplanowanych punktach programu. Możliwe jest zakwaterowanie po preferencyjnej cenie (więcej informacji na stronie internetowej) w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi Kongresu oraz rejestracji na naszej stronie internetowej (link). Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, nasz zespół jest do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail kongresmlodejnauki@ug.edu.pl oraz telefonicznie pod numerem 725 99 22 66. W sprawie faktur, płatności, rozliczeń prosimy o kontakt mailowy kongresmlodejnauki@ug.edu.pl lub telefoniczny 725 99 33 99.

Z niecierpliwością wyczekujemy Państwa udziału w IV Kongresie Młodej Nauki i mamy nadzieję, że będzie to czas owocnej naukowej wymiany i rozwoju.

Serdecznie pozdrawiamy
Komitet Organizacyjny
IV Kongresu Młodej Nauki[EN]

Dear Ladies and Gentlemen,

It is with great pleasure that we invite you to submit papers and posters for the 4th Congress of Young Science, which will be held at the University of Gdańsk on July 11-13, 2024.

Registration is now open at: LINK

Registration for panel organizers has just closed. Registration for those wishing to submit a paper or poster is in progress until June 9. This year, attendees will have the opportunity to submit to up to 70 panels in a variety of scientific fields.

The 4th Congress of Young Science is a unique opportunity for young scientists to present the results of their research, to share their theses with others and to make valuable scientific contacts. The event is international and multidisciplinary in nature. It brings together a variety of scientific fields.

Below we provide some of the most essential information for those interested in participating in the Young Science Congress.

  • Participants submitting an application form must include an abstract in .docx and .pdf format (abstract template available at LINK). The abstracts will be reviewed by the scientific chairs of the panels and can be presented during the panel at the Congress of Young Science;
  • Per fee, 3 oral and poster presentations can be submitted.

After the congress, participants will have the opportunity to publish their post-conference articles in "Progress. Journal of Young Researchers", which has been published by the University of Gdańsk since 2016. The journal is aimed at young researchers, students, and doctoral students.

Participation is free for the first 20 doctoral students of the Gdańsk University of Technology. The cost of participation is PLN 380, but it will be possible to apply for support from the co-financing program for scientific events (link).

This fee includes conference materials, full board, and the possibility to participate in all planned events.

Please look at our website (link) for details on the congress and registration process. If you have any questions, please contact our team by email at kongresmlodejnauki@ug.edu.pl or by phone on 725 99 22 66. For invoices, payments, billing, please contact us by email at kongresmlodejnauki@ug.edu.pl or by phone on 725 99 33 99.

We hope that the 4th Young Science Congress will be a time of fruitful scientific exchange and development, and we look forward to your participation.

We extend our warmest greetings to you,
Organizing Committee
IV Congress of Young Science

32 wyświetleń