Kontakt do pracowników Sekcji:

 

mgr Urszula Markowska
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Gmach B, 216
(58) 347 10 55
mgr inż. Aleksandra Raganowicz
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 745
(58) 347 28 39