Zadania

Sekcja ds. obronnych, Kancelaria Niejawna

  • realizacja zadań z zakresu obronności i obrony cywilnej uczelni oraz zapewnienie przestrzegania ochrony informacji niejawnych,
  • organizacja i prowadzenie kancelarii tajnej uczelni,
  • organizacja szkoleń pracowników uczelni w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz szkolenie członków kierownictwa i formacji obrony cywilnej uczelni, a także studentów wg wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Szefa Obrony Cywilnej m. Gdańska