Zadania | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zadania

Zadania:

1) zapewnienie przestrzegania ochrony informacji niejawnych;
2) realizacja zadań z zakresu obronności i obrony cywilnej uczelni;
3) organizacja i prowadzenie kancelarii niejawnej uczelni;
4) organizacja szkoleń pracowników uczelni w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz szkolenie członków kierownictwa i formacji obrony cywilnej uczelni, a także studentów wg wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Szefa Obrony Cywilnej m. Gdańska.