Podwójny Dyplom | Politechnika Gdańska

Treść strony

Podwójny Dyplom

double degree

Dzięki programom Podwójnego Dyplomu studenci  Politechniki Gdańskiej mają możliwość uzyskania w trakcie jednego toku studiów 2 dyplomów:

  • dyplomu Politechniki Gdańskiej oraz
  • dyplomu wybranej uczelni partnerskiej.     

Wśród umów o podwójnym dyplomie można znaleźć takie uczelnie jak:

FRANCJA

SZWECJA

WIELKA BRYTANIA

WŁOCHY

Bliższe informacje dotyczące zasad przystąpienia do programów można znaleźć na poszczególnych wydziałach.